Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ФОРМА N 2 Відомості про власників істотної участі станом на
13.03.2016, 23:27


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року N 2

Зразок бланка (форма шаблону) форми 2

 

 

 

ФОРМА N 2
Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 20__ року

____________________________________________
(повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

N з/п

Власник істотної участі

Країна

Ідентифікаційні дані

Адреса

Розмір участі особи у суб'єкті інформаційної діяльності, %

Опис взаємозв'язку

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________________
(дата)

___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

_______________________
(телефон виконавця)

 

 

Опис параметрів заповнення відомостей про власників істотної участі

1. Власники істотної участі у таблиці розміщуються за спаданням розміру їх сукупної участі у суб'єкті інформаційної діяльності, зазначеної у колонці 8 таблиці.

2. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб - країна, в якій зареєстрована юридична особа.

4. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України - ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) щодо іноземних юридичних осіб - реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

5. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, які постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

6. У колонці 7 розмір опосередкованої участі зазначається згідно з правилами розрахунку, наведеними у цьому Порядку.

7. Значення колонки 8 становить суму значень колонок 6 та 7.

8. Якщо особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб'єкта інформаційної діяльності і при цьому не має формальної істотної участі у ньому, у колонках 6 - 8 ставиться прочерк.

9. У колонці 9 зазначається короткий опис взаємозв'язку особи - власника істотної участі із суб'єктом інформаційної діяльності. Наприклад, якщо особа є прямим учасником суб'єкта інформаційної діяльності, зазначається "Учасник (акціонер), якому належить частка 12 % статутного капіталу" або "Є контролером "Юридичної особи 1", якій належить 75 % акцій суб'єкта інформаційної діяльності".

Якщо особа здійснює незалежно від формального володіння значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб'єкта інформаційної діяльності, у колонці 9 зазначаються обставини здійснення такого впливу. Наприклад, "Здійснює вирішальний вплив як директор "Юридичної особи 2", якій належить 100 % акцій суб'єкта інформаційної діяльності".

Якщо особа володіє опосередкованою істотною участю у суб'єкті інформаційної діяльності на підставі доручення, зазначаються документ, на підставі якого особа має доручення (довіреність тощо), дата документа та строк повноважень повіреної особи. Наприклад, "Довіреність від 01.01.2015; чинна до 01.01.2017".

Якщо власник істотної участі є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта інформаційної діяльності, про це додатково зазначається у колонці 9.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1144 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar