Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу
07.04.2017, 21:07


Зразок бланку (приклад шаблону) Книги алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу:

Образец бланка (пример шаблона) Книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава:

Додаток 12
до Інструкції з організації обліку особового складу в Національній гвардії України
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

 

 

Формат 203 х 288 мм

(гриф обмеження доступу)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КНИГА
алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу

___________________________________________________________
(найменування військової частини)

 

 

Розпочато

"___" ____________ 20__ р.

Закінчено

"___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк. 

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання, чий наказ про присвоєння, його номер і дата

Дата і номер наказу про зарахування до списків особового складу частини

Число, місяць і рік народження

Освіта:
а) цивільна;
б) військова,
N ВОС

З якого часу на військовій службі і яким військовим комісаріатом призвано, з якої частини прибув

Сімейний стан, прізвище, ім'я, по батькові і рік народження дружини, імена та роки народження дітей, місце проживання сім'ї

На яку посаду і куди вибув, номер і дата наказу по частині про виключення зі списків особового складу

Особистий номер

Серія і номер документа, що посвідчує особу

Займана посада, чий наказ про призначення, його номер і дата

Місце народження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга алфавітного обліку є документом постійного зберігання і використовується для надання довідок з питань проходження військової служби та розшуку військовослужбовців, резервістів. До книги записуються також військовослужбовці, які тимчасово займають посади.

2. У книзі відводиться певна кількість аркушів на кожну літеру алфавіту, в межах якої ведеться нумерація (проставляються порядкові номери). При використанні всіх аркушів на одну або декілька літер алфавіту записи щодо військовослужбовців військової служби за контрактом, резервістів за відповідними літерами алфавіту продовжуються в новій книзі. Записи щодо військовослужбовців, резервістів зі старої книги до нової переносяться лише у випадку, якщо у старій книзі їх залишилася незначна кількість, якщо в рядку 4 не залишилося місця для запису нової посади або якщо стара книга у непридатному для користування стані. У рядку 9 старої книги зазначається, до якої книги перенесено на облік військовослужбовців, резервістів, а в рядку 4 нової книги записується лише остання посада.

Переписування книг або їх знищення категорично забороняється. У разі непридатності книги для подальшого використання та зберігання переписування її може бути проведене спеціально призначеною комісією. Членами комісії на першому аркуші нової книги робиться запис про причину заведення нової книги та про те, що всі записи із старої книги перенесені до нової правильно.

Книги, ведення яких закінчено, зберігаються у військових частинах протягом двох років, потім у встановленому порядку здаються на зберігання до архіву. Якщо особовий склад військової частини має пільги за службу в місцевостях з важкими кліматичними умовами, перед здачею книг до галузевого архіву на титульній сторінці та на обкладинці робляться записи: "Особовий склад частини користується пільгами, установленими постановою Кабінету Міністрів України від "___" ____________ 20__ року, N _____". Запис засвідчується підписом начальника штабу військової частини та гербовою печаткою.

У книгу, крім відомостей, передбачених формою, обов'язково записуються:

у рядку 3 - військове звання на день запису до книги та всі подальші присвоєні звання;

у рядку 4 - посада, яку займає військовослужбовець, резервіст на день запису до книги, та всі подальші посади. Для слухачів військових навчальних закладів та курсів зазначаються, окрім наказу про зарахування до списків військової частини, посади, з яких військовослужбовці прибули на навчання;

у рядку 7 - число, місяць, рік призову, а щодо осіб, переміщених по службі, - частина, з якої вони прибули, та місце її дислокації.

Якщо були перерви у військовій службі, записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця та року призову (прийому) і звільнення; на офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятих (призваних) із запасу, - дата прийняття на військову службу, службу у військовому резерві за цією посадою;

у рядку 8 - на неодружених військовослужбовців, резервістів - прізвища, імена та по батькові батька, матері чи одного з близьких родичів та їхнє місце проживання;

рядок 9 заповнюється тільки в разі остаточного вибуття військовослужбовця, резервіста з військової частини. При цьому зазначаються:

на звільнених у запас чи відставку - найменування військового комісаріату та області, куди вибув військовослужбовець, резервіст на військовий облік;

на переведених в інші військові частини - на яку посаду та куди вибув;

на померлих (загиблих) - дата та причина смерті (загибелі), місце поховання, кому та за яким номером надіслано сповіщення про смерть (загибель);

на засуджених з відбуттям строку покарання - міра покарання, коли та яким судом засуджений.

3. Гриф обмеження доступу надається за наявності відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 681 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar