Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Книга обліку особового складу (Книга учета личного состава)
07.04.2017, 16:13


Зразок бланку (приклад шаблону) Книги обліку особового складуу:

Образец бланка (пример шаблона) Книги учета личного состава:

Додаток 3
до Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України
(пункт 2 глави 1 розділу II)

 

Формат 144 х 203 мм

(гриф обмеження доступу)

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КНИГА
обліку особового складу

________________________________________________
(найменування підрозділу)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

На _______ арк.

 

1. Відомості про чисельність особового складу
станом на "___" ____________ 20__ року

Категорія


Вид обліку

Офіцери

Старшини

Сержанти

Солдати

Із них строкової служби

Усього військово-
службовців

Усього працівників

Усього особового складу

сержанти

солдати

II - 20__

I - 20__

II - 20__

I - 20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебувають за межами підрозділу, військової частини

Причини відсутності

відпустка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

госпіталь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відпустка за сімейними обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за межами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Штатно-посадовий розрахунок

N з/п

Посада

Військове звання

Прізвище та ініціали

Дата закінчення строку контракту, період і рік призову (рік народження)

Відмітка про час вибуття

за штатом

фактичне

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список особового складу

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада і військове звання

Дата і номер наказу про зарахування до списків особового складу частини

Число, місяць і рік народження

Отримана освіта (спеціальність)

Коли, яким військкоматом був призваний (прийнятий) на військову службу (місто, область)

Сімейний стан, прізвище, ім'я, по батькові дружини (батька, матері або близьких родичів), імена і роки народження дітей, місце проживання

З якої причини і куди вибув, дата і номер наказу про виключення зі списків особового складу частини

Особистий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Військовослужбовці записуються до книги в порядку прибуття до підрозділу. Записи робляться на підставі документів, що посвідчують особу військовослужбовців, і облікових документів штабу частини.

2. Записи в книзі щомісяця звіряються з відомостями облікових документів штабу частини: обліково-послужних карток, книг алфавітного та штатно-посадового обліку.

3. Книги обліку особового складу видаються командирам підрозділів штабом військової частини. Ці книги обліковуються. Аркуші в книзі нумеруються, а в кінці книги робиться запис про кількість аркушів, завіряється підписом особи, відповідальної за ведення діловодства. Нові книги розпочинаються лише після закінчення старих книг. Використані книги здаються в штаб частини для знищення.

4. Відомості про чисельність особового складу підрозділу (розділ 1) вивіряються щодня і записуються простим олівцем. Якщо показники чисельності особового складу за минулий день змінилися, їх витирають, а замість них записуються нові уточнені дані. Якщо за минулі дні не було ніяких змін, виправляється лише дата складання, яка повинна суворо відповідати календарному дню місяця.

5. Штатно-посадовий розрахунок (розділ 2) ведеться на весь особовий склад підрозділу (у штабі батальйону цей розділ не ведеться). У розрахунку зазначається найменування кожної посади в порядку розташування в штаті (штатному розкладі). Рядки 1 - 3 заповнюються чорнилом, інші - простим олівцем. У рядку 5 у мирний час зазначаються:

для військовослужбовців строкової військової служби - період і рік призову, наприклад "I-2009", "II-2009", що означає перше або друге півріччя року призову;

для військовослужбовців військової служби за контрактом - число, місяць та рік закінчення строку військової служби за контрактом (наприклад, "Контракт до 20.09.2009").

6. У третьому розділі книги ("Список особового складу") для обліку офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом залишається декілька сторінок книги.

Військовослужбовці строкової військової служби обліковуються після військовослужбовців військової служби за контрактом.

У кінці книги виділяється декілька сторінок для обліку тимчасово прикомандированих з інших частин на строк більше одного місяця, після них - декілька сторінок для відміток про перевірку стану обліку.

Нумерація записів у кожному розділі окрема.

7. Порядок заповнення граф розділу 3 книги:

рядок 2 - прізвище, ім'я, по батькові пишуться без скорочення (прізвище - великими літерами), особистий номер;

рядок 3 - простим олівцем - посада (починаючи з першого рядка), потім - присвоєне військовослужбовцю військове звання (при вибутті військовослужбовця зі списків підрозділу запис робиться ручкою);

рядок 4 - дата та номер наказу про зарахування до списків частини;

рядок 5 - число, місяць та рік народження;

рядок 6 - якщо військовослужбовець має повну загальну середню освіту, робиться запис "11 класів", якщо військовослужбовець має базову загальну середню освіту, - "9 класів". Для осіб, що закінчили професійно-технічне училище, крім загальної освіти, вказується також училище. Якщо військовослужбовець має вищу освіту - назва навчального закладу, який він закінчив, освітньо-кваліфікаційний рівень та спеціальність. У разі наявності у військовослужбовця декількох цивільних спеціальностей записується спеціальність, за якою він має найбільший стаж або яка більш цінна для НГУ;

рядок 7 - для заповнення цього рядка відомості на кожного військовослужбовця беруть з його облікових документів: наприклад "Призваний 20.09.2013 Бахмутським ОМВК Донецької області" - для військовослужбовців строкової військової служби; "Прийнятий (призваний) на військову службу за контрактом 10.08.2012 через Деснянський РВК м. Києва" - для військовослужбовців військової служби за контрактом;

рядок 8 - зазначається місце проживання сім'ї: індекс підприємства зв'язку, місто та номер поштового відділення, область, вулиця, номери будинку, квартири;

рядок 9 - заповнюється лише в разі виключення військовослужбовця зі списків підрозділу. Щодо звільнених у запас обов'язково зазначається причина звільнення, наприклад: "Звільнений у запас після закінчення строку служби", "Звільнений у запас за станом здоров'я"; записують найменування військового комісаріату, назву області, номер та дату наказу про виключення зі списків військової частини, наприклад: "Звільнений у запас після закінчення строку служби. Бахмутський ОМВК Донецької обл. 19.06.2016 N 224".


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 2281 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar