Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу
07.04.2017, 16:52


Зразок бланку (приклад шаблону) Книги обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу:

 

Образец бланка (пример шаблона) Книги учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава:

Додаток 8
до Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

Формат 203 х 288 мм

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КНИГА
обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу

_________________________________________
(найменування військової частини)

 

 

Розпочато

"___" ____________ 20__ р.

Закінчено

"___" ____________ 20__ р.

На _______ арк.

 

N з/п

Прізвище та ініціали

Військове звання і підрозділ

Куди вибув або звідки прибув (адреса)

Дата вибуття (прибуття), номер наказу по частині

Коли повинен повернутися до частини

Дата прибуття (вибуття), номер наказу по частині

1

2

3

4

5

6

7

Відрядження

 

 

 

 

 

 

 

Відпустки

 

 

 

 

 

 

 

На лікуванні в закладах охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

Арешт

 

 

 

 

 

 

 

Безпідставно відсутні

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасово прибулі

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга призначена для обліку тимчасово відсутнього особового складу, який обліковується в списках, але вибув за межі частини на строк більше 24 годин: у відрядження, відпустки, на навчання, на лікування та з інших причин, і для контролю за своєчасним їх поверненням (відправленням) до військової частини. Книга також служить для обліку особового складу, тимчасово прибулого в частину з інших військових частин.

2. Для обліку осіб, тимчасово відсутніх і тимчасово прибулих до частини, у книзі виділяється по декілька аркушів на кожний вид вибуття та на тимчасово прибулих. Нумерацію в рядку 1 ведуть по кожному виду окремо.

3. Якщо вибуває або прибуває цілий підрозділ (рота, взвод, відділення, команда), в книгу записується не персонально кожний військовослужбовець, а весь підрозділ в цілому із зазначенням кількості вибулих (прибулих). У наказі по частині військовослужбовці, які тимчасово прибули (вибули) у складі підрозділу, обов'язково зазначаються поіменно. У разі повернення (вибуття) підрозділу до своєї частини без одного або декількох військовослужбовців останні записуються в книгу обліку персонально.

На осіб, які вибули до закладів охорони здоров'я, рядок 6 не заповнюється.

4. У закладах та установах, де основну кількість становлять працівники і облік їх ведеться за табельною системою, у цій книзі обліковуються лише тимчасово прибулі військовослужбовці та працівники.

5. Військовослужбовців, які безпідставно не повернулися з відпустки, відрядження, навчання, лікування, обліковують у розділі "Безпідставно відсутні". Проти їхніх прізвищ у рядку 7 зазначаються дата і номер наказу командира частини про визнання їх безпідставно відсутніми.

6. Військовослужбовцям, які на підставі обґрунтованих причин не повернулися в установлений строк до частини з відрядження, відпустки, навчання, лікування тощо, строк їм продовжується новим наказом командира частини. При цьому військовослужбовців списують із книги і записують заново.

7. Використана книга зберігається в частині протягом трьох років, після чого передається до Центрального архівного відділу НГУ.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 646 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar