Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Направлення на громадянина, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт
30.01.2017, 23:17


Зразок бланку (форма шаблону) Направлення на громадянина, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Направления на гражданина, на которого наложено административное взыскание в виде общественных работ:

Додаток 9
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
      (найменування підприємства, установи, організації)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) ___________________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) __________________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування суду)
"___" ____________ 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством громадські роботи є безоплатними і виконуються не більш як чотири години на день (неповнолітніми - дві години) у вільний від основної роботи чи навчання час.

Відповідно до статті 321 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин);

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин, яке передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником громадських робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до уповноваженого органу з питань пробації;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом щомісячного табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, копія якого надсилається до уповноваженого органу з питань пробації після відбуття порушником громадських робіт.

Звертаємо увагу, що до відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено документально.

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин ________________________________________________________ повинен приступити
                                                                                      (прізвище та ініціали)
до відбування громадських робіт не пізніше "___" ____________ 20__ р.

 

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.
Тел. _______________

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 671 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar