Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
25.04.2016, 15:09


Додаток 3
до Ліцензійних умов

Зразок бланку (приклад шаблону) опису:

 

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

від __________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                        (для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців -
_____________________________________________________________________________________
                                      ідентифікаційний код або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                   ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
                                                                  номера облікової картки платника податків)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N ________

 

 

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

 

Прийняв _________________________
                                    (кількість документів
                                     цифрами і словами)

______________________
(підпис відповідальної особи)

__________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року
                        (дата)

 

 

_____________________            __________________
    (підпис здобувача ліцензії)                       (прізвище та ініціали)

                                                                                                    ____ _______ 20__ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 699 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar