Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності
24.01.2016, 21:51


Зразок бланку (форма шаблону) опису:

 

Додаток 8
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування вищого навчального закладу _______________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________

Код та найменування спеціальності ______________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2.

Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи

 

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

6.

Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми

 

7.

Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього

 

8.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

9.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

10.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

11.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

12.

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

 

13.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

 

14.

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 832 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar