Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення
24.01.2016, 23:36


Зразок бланку (форма шаблону) опису:

Додаток 25
до Ліцензійних умов

 

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення
провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти
закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія)
якого утворюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти __________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________

Код та найменування професії (групи професій) ____________________

 

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

 1.  

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

 1.  

Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи

 

 1.  

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

 1.  

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

 1.  

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

 

 1.  

Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

 1.  

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

 

 1.  

Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

 

 1.  

Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 829 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar