Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження
24.01.2016, 21:54


Зразок бланку (форма шаблону) опису:

Додаток 10
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за
програмами іноземних закладів освіти

Найменування вищого навчального закладу ___________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ___________________________________

Код та найменування спеціальності __________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

 1.  

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

 1.  

Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи

 

 1.  

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

 1.  

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

 1.  

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

 1.  

Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

 1.  

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

 

 

 

 1.  

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

 1.  

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

 

 1.  

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

 

 1.  

Копія документа про реєстрацію закладу освіти — іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

 1.  

Дозвіл закладу освіти — іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання

 

 1.  

Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 848 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar