Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії/переоформлення ліцензії/ розширення провадження виду господарської діяльності
[ Скачать с сервера (27.5 Kb) ] 12.12.2016, 18:54


Зразок бланку (форма шаблону) Опису документів, що подаються для отримання ліцензії/переоформлення ліцензії/ розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню/ внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню*:

Образец бланка (форма шаблона) Описи документов, представляемых для получения лицензии / переоформления лицензии / расширения производства вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию / внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о месте производства лицензиатом вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию *:

Додаток 8
до Ліцензійних умов

___________________________
(найменування органу ліцензування)

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії/переоформлення ліцензії/ розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню/ внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню*

______________________________________________________________

       (найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви “____” ________ 20__ року № _____

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні)

Примітка

 

Прийняв

_______________

(цифрами і словами)

документів

___________________________

(підпис уповноваженої посадової особи,
ініціали, прізвище, посада)

“___” _____________ 20__ року

 

 

 

 

Другий примірник опису отримав**

____________________________

(підпис, ініціали, прізвище представника
суб’єкта господарювання)

 

“___” _____________ 20__ року

           

________

* Необхідне підкреслити.

** Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 803 | Загрузок: 60
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar