Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Подання до присвоєння чергового, пониження у, поновлення у) військового(му) звання(і). Додаток 2 до Інструкції про порядок застосування
17.05.2016, 11:02


Додаток 2
до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу III)

Скачати зразок бланка (форма шаблону) подання:

 

 

 

 

 

ПОДАННЯ
до ________________________________
(присвоєння чергового, пониження у, поновлення у)
військового(му) звання(і)

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне військове звання)

Подається до присвоєння військового звання ______________________________________________
                                                                                                                                                       (військове звання)
_____________________________________________________________________________________
                                (достроково, вище на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою)
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                                  (число, місяць, рік)

Військове (спеціальне) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                           (наказ, дата)

Освіта: а) військова (спеціальна) _________________________________________________________

             б) інша ________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (послідовно періоди служби у вказаних органах із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОДАННЯ

 

 

 

Зворотний бік

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(безпосередній начальник, посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальник підрозділу Держспецзв'язку, посада,
військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

Військове звання _____________________________________________________ присвоєно наказом
__________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ___________

Подання з особовою справою звірено. Обставин, які перешкоджають присвоєнню чергового (пониженню у, поновленню у) військового(му) звання(і), не виявлено.
_____________________________________________________________________________________
                                 (підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

Примітка. У поданні зазначаються:

військове звання, яке має військовослужбовець, а також військове звання, до присвоєння якого він подається;

посада, яку військовослужбовець займає, з якого часу (число, місяць та рік), повна назва цієї посади відповідно до штатного розпису, граничне військове звання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків військовослужбовця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дата і номер наказу про присвоєння попереднього військового (спеціального) звання;

освіта (з відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку - послідовно періоди служби у кожному із вказаних органів із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення.

Розділ "Підстави до подання" заповнюється щодо військовослужбовця, який подається до присвоєння чергового військового звання достроково, вище на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, пониження й поновлення у військовому званні. У цьому розділі надається стисла характеристика виконання військовослужбовцем службових обов'язків, а також вказуються досягнуті результати, його ділові та моральні якості.

У разі подання військовослужбовця до пониження у військовому званні на один ступінь поряд із характеристикою його службових та особистих якостей зазначається підстава подання до пониження у військовому званні.

Подання до присвоєння військового звання підписує безпосередній начальник, а в розділі "Висновки прямих начальників" дає згоду начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку.

Подання до присвоєння військового звання особі офіцерського складу, яка проходить військову службу у підрозділі урядового фельд'єгерського зв'язку, підписує начальник підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, а в розділі "Висновок прямого начальника" дає згоду начальник Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку.

Якщо військове звання присвоюється наказом Голови Держспецзв'язку, в розділі "Висновки прямих начальників" згоду дає Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщує, чи заступник Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

У розділі "Рішення за поданням" підрозділом кадрового забезпечення вноситься запис щодо рішення за поданням (присвоєння військового звання, дата та номер наказу).


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1227 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar