Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави
30.01.2017, 23:40


Зразок бланку (форма шаблону) Повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави:

Образец бланка (форма шаблона) Уведомления о ежемесячном отчислении определенной судом части заработной платы и перечисление удержанной суммы в доход государства:

Додаток 16
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

 

Місце для штампа

 

__________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

На гр-на(ку) _____________________________________________________, який (яка) є працівником
                                                                 (прізвище, ініціали, дата народження)
вашого підприємства (установи, організації), "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування суду)
за ст._______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку _____ % у дохід держави. Копія постанови додається.

Інформуємо, що відповідно до статей 31, 322 - 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення виправні роботи застосовуються за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням визначеної судом частини її заробітку в дохід держави.

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування.

Кількість днів, протягом яких порушником відпрацьовувалися виправні роботи, не може бути меншою кількості робочих днів.

У строк відбування зазначеного стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата.

До цього строку також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці по вагітності і пологах (з документальним підтвердженням). Час хвороби, спричиненої сп'янінням або діями, пов'язаними зі сп'янінням, до строку відбування виправних робіт не зараховується.

На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи порушника покладаються такі обов'язки:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення (невихід на роботу без поважних причин).

Відраховані із заробітку суми необхідно перераховувати на рахунок
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ не пізніше наступного дня видачі заробітної плати.

Відрахування відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови та цього повідомлення на підприємство, в установу чи організацію.

Відрахування проводяться з усієї суми заробітку, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

Одночасно з платіжними документами щомісяця до уповноваженого органу з питань пробації надсилаються розрахункові дані щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (згідно зі зразком).

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації.

 

___________________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
___________________________________________________
 

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. ______________

 

 

 

Зразок

 

Розрахункові дані
щомісячного відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства

Кількість робочих днів, включених до строку відбування стягнення

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування,
N документа

1

2

3

4

5

6

7

8

 

______________________________________________________________________________________
(лінія відрізу)

 

Місце для штампа

__________________________________________
(посада, найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________
                            (прізвище, ініціали)

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Повідомлення та копія постанови суду щодо особи, притягнутої до адміністративної відповідальності ___________________________________________________________________________, одержані та
                                                                       (прізвище, ініціали)
прийняті до виконання "___" ____________ 20__ р. Контактні телефони: відділ кадрів ______________________________, бухгалтерія ______________________.

 

___________________________
(посада, найменування підприємства,
__________________________
установи, організації)

_______
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Примітка. При отриманні повідомлення заповнити та протягом трьох робочих днів надіслати до уповноваженого органу з питань пробації.

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 634 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar