Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
10.06.2017, 09:49


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Образец бланка (пример шаблона) формы Сообщения об изменении данных в зарегистрированной декларации о начале выполнения подготовительных / строительных работ

Додаток 31
до Порядку

_______________________________________

(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник

_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце _______________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

 

______________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

_______________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання _______________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера

_______________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це

_______________________________________

відповідному контролюючому органу і мають

_______________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

_______________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

_______________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, _______________________________________

номер телефону)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації
про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

 

Відповідно до пункту 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ____ _____________ 20__ р. №________________,

а саме: __________________________________________________________

(право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за

_________________________________________________________________

проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації

_________________________________________________________________, в установленому порядку, виявлено технічну помилку (необхідне зазначити)

та додаю засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зазначені зміни.

 

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)


___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

МП

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ____________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих/будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додатки: 1. __________________________________________________.

2. __________________________________________________.

3. __________________________________________________.

Замовник

__________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

МП

________

Примітка. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).”;


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1094 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar