Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Повідомлення (заява) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн
[ Скачать с сервера (31.5 Kb) ] 30.03.2017, 14:30


Зразок бланку (приклад шаблону) Повідомлення (заяви) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн:

 

Образец бланка (пример шаблона) Сообщения (заявления) о предоставлении полномочий на проведение проверки цистерн:

Додаток 9

до Порядку перевірки цистерн для

перевезення небезпечних вантажів

(пункт 1 розділу ІV)

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ (ЗАЯВА)
про надання повноважень на проведення перевірки цистерн

Заявник: _____________________________________________________________________

 (найменування та місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові,

місце проживання суб’єкта господарювання, що провів перевірку)

Прошу надати повноваження на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів:

_____________________________________________________________________________

(типи цистерн)
 

_____________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма:______________________________________________

Банківські реквізити: ______________________________________________________

 (найменування банку, поточний рахунок МФО,
 

_____________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість ____________________________________________________________________________

Номер телефону ___________________________, телефаксу ____________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________

З Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів ознайомлений і зобов'язуюсь його виконувати.

 

_________________________

(посада)
 

____ _______________ 20__ р.

____________   ___________________________________

         (підпис)                               (прізвище, ім’я та по батькові)

 

М.П М.П.

 

ДL    Дата і номер реєстрації заяви:

 

____ _______________ 20__ р. № ____________

 

 

_________________________

(посада особи, яка прийняла заяву)
 

____ _______________ 20__ р.

____________   ___________________________________

       (підпис)                    (прізвище, ім’я та по батькові особи,
                                                           яка прийняла заяву)

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 957 | Загрузок: 44
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar