Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Протокол об административном правонарушении)
[ Скачать с сервера (48.5 Kb) ] 16.08.2016, 14:17


Образец бланка (форма шаблона) Протокола об административном правонарушении. Приложение 1 к Порядку оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний Национальным агентством по предупреждению коррупции:

Зразок бланка (форма шаблону) протоколу про адміністративні правопорушення НАЗК:

Додаток 1
до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції
(пункт 1 розділу I)

 

 

 

 

 

Протокол
про адміністративне правопорушення N ____

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(місце складання протоколу)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції)

склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження ______________________________________________________________________,

місце проживання _____________________________________________________________________,

місце реєстрації _______________________________________________________________________,

номер телефону _______________________________________________________________________,

місце роботи, посада ___________________________________________________________________,

особу встановлено ____________________________________________________________________,
                                      (назва документа, серія, N, ким і коли виданий)

вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ___ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме ________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата, місце вчинення і суть вчиненого адміністративного правопорушення)

Свідки (за наявності):

1. _______________________________________________________  ____________________________

2. _______________________________________________________  ____________________________
                         (прізвища, імена, по батькові, місця проживання)                                                                       (підпис)

Громадянину(ці) ___________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадянину(ці) ___________________________________ роз'яснено, що згідно зі статтею 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення він (вона) має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянину(ці) __________________ роз'яснено зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 4 - 172 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки за викликом судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

З правами та обов'язками, а також змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлений(на) _____________________________________________________________________.
                                                                                                        (підпис громадянина(ки))

Винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав(ла) повністю (не визнав(ла)): _____________________________________________________________________________________.

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Мотиви відмови від підписання протоколу:

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До протоколу додається:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ______________________
(Посада та підпис уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення)

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

 

 

________________
(дата)

______________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б. громадянина(ки))

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 5016 | Загрузок: 317
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar