Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Протокол зіставлення результатів вимірювань по проведенню радiацiйного контролю сировини, будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва
27.01.2017, 17:41


Зразок бланку (форма шаблону) Протоколу зіставлення результатів вимірювань по проведенню радiацiйного контролю сировини, будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва:

Образец бланка (форма шаблона) Протокола сопоставления результатов измерений по проведению радиационного контроля сырья, строительных материалов и объектов строительства:

 

                                                          Додаток 1

                                                      Обов"язковий

       Штамп

 

----------------------------------------------------------------------

      (Найменування органiзацiї, що проводила зiставлення)

 

           ПРОТОКОЛ  ЗIСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИМIРЮВАНЬ

           по проведенню радiацiйного контролю сировини,

          будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

 

Виданий ______________________________________________________________

           (Найменування органiзацiї, пiдприємства, що проводила

                 (проводило) радiацiйний контроль)

 

        --------------------------------------------------------------

        --------------------------------------------------------------

 

 

на пiдставi зiставлення результатiв вимiрювань експертною комiсiєю,

протокол  ___  вiд "___"__________199   р.

 

Дата видачi: "___"__________199 р.

 

----------------------------------------------------------------------

|   |             Найменування робiт              |   Використаний   |

|п/п|                                             |------------------|

|   |                                             | прилад |   метод |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. |Вимiрювання    потужностi  поглиненої  дози  |        |         |

|   |зовнiшнього  гамма-випромiнювання   (ППД),   |        |         |

|   |          -1                                 |        |         |

|   |мкГр х год                                   |        |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. |Визначення  ефективної  питомої  активностi  |        |         |

|   |(А  )  природних   радiонуклiдiв  (ПРН)   в  |        |         |

|   |  еф                           -1            |        |         |

|   |будiвельних матерiалах, Бк х кг              |        |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. |Визначення еквiвалентної рiвноважної об'ємної|        |         |

|   |активностi   (ЕРОА)   радону-222   (С  )  в  |        |         |

|   |                   -3                Rn      |        |         |

|   |примiщеннях, Бк х м                          |        |         |

----------------------------------------------------------------------

 

     Голова комiсiї

     (посада)             ________________________(П.I.Б.)

                               (пiдпис)

     Секретар комiсiї

     (посада)             ________________________(П.I.Б.)

                               (пiдпис)

     М.П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 751 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar