Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

РОЗРАХУНОК ВИСЛУГИ РОКІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ. Додаток 13 до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової
17.05.2016, 11:28


Додаток 13
до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 5 розділу VIII)

Скачати зразок бланка (форма шаблону) розрахунку:

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК
ВИСЛУГИ РОКІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

_____________________________________________________________________________________
                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                        займана посада, з якого часу займає (число, місяць, рік))
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць та рік народження _________________________________________________________

Вислуга років _________________________________________________________________________
                                                                                       (військове звання, прізвище, ініціали)

для призначення пенсії станом на ___ ____________ 20__ року складає:

календарна -

_____ років ______ місяців ______ днів;

у пільговому обчисленні -

_____ років ______ місяців ______ днів;

навчання у ВНЗ -

_____ років ______ місяців ______ днів;

перебування на посадах, час роботи
на яких зараховується до вислуги
років для призначення пенсії -

_____ років ______ місяців ______ днів;

загальна -

_____ років ______ місяців ______ днів.

Розрахунок склав
______________________________________________________________________________________
            (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________________________________________________
                            (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу Держспецзв'язку,
                                        в Адміністрації Держспецзв'язку - директора Департаменту кадрового забезпечення)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З розрахунком вислуги років для призначення пенсії ознайомлений та згоден

 

_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище
військовослужбовця, який звільняється)

"___" ____________ 20__ року

 

 

РОЗРАХУНОК
ВИСЛУГИ РОКІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

_____________________________________________________________________________________
                   (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                          займана посада, з якого часу займає (число, місяць, рік))
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць та рік народження _________________________________________________________

Загальний страховий стаж ______________________________________________________________
                                                                                                                (військове звання, прізвище, ініціали)
для призначення пенсії станом на ___ ____________ 20__ року складає
                                                                                                    ______ років ______ місяців ______ днів,
з них військова служба в календарному обчисленні
                                                                                                    ______ років ______ місяців ______ днів.

Розрахунок склав
_____________________________________________________________________________________
          (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

ПОГОДЖЕНО
_____________________________________________________________________________________
                         (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу Держспецзв'язку,
                                     в Адміністрації Держспецзв'язку - директора Департаменту кадрового забезпечення)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З розрахунком вислуги років для призначення пенсії ознайомлений та згоден

 

_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище
військовослужбовця, який звільняється)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію (далі - розрахунок) оформлюється військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби та мають право на пенсійне забезпечення відповідно до пунктів "а" та "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2. Розрахунок обчислюється на орієнтовну дату виключення військовослужбовця зі списків особового складу. Розрахунок складається співробітником кадрового підрозділу на підставі послужного списку, матеріалів особової справи, трудової книжки, військового квитка, архівних довідок та інших документів, що підтверджують проходження служби і наявність відповідного страхового стажу, підписується особою, відповідальною за кадрове забезпечення підрозділу, погоджується начальниками підрозділів Держспецзв'язку (у разі наявності підрозділів кадрового забезпечення - начальниками цих підрозділів) та скріплюється гербовою печаткою. Після складання та підписання розрахунку підрозділ кадрового забезпечення ознайомлює з ним військовослужбовця, стосовно якого складено розрахунок, що він засвідчує підписом.

3. Стосовно військовослужбовців, які мають право на пенсію відповідно до пункту "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зазначаються тривалість загального страхового стажу для призначення пенсії (кількість років, місяців, днів) та тривалість військової служби у календарному обчисленні (кількість років, місяців, днів).

4. Вислуга років для призначення пенсії обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей".

5. Строк, що зараховується до вислуги років для призначення пенсії у пільговому обчисленні, визначається шляхом підрахування календарної кількості років, місяців і днів служби у період, який підлягає зарахуванню на пільгових умовах, та обрахування кількості років, місяців і днів служби у пільговому обчисленні за цей період згідно з установленим законодавством співвідношенням.

6. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби розрахунок долучається до матеріалів його особової справи.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1812 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar