Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння (Сертификат, подтверждающий посевные качества семян)
01.03.2017, 23:34


Зразок бланку (форма шаблону) Сертифікату,  що засвідчує посівні якості насіння:

егоОбразец бланка (форма шаблона) Сертификата, подтверждающего посевные качества семян:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує посівні якості насіння,
від ___ ___________ 20__ р. № _____

____________________________________

(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _________________________________________________________

(повне найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління

_________________________________________________________________

Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

на насіння, що належить ___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця або

_________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження)

Відомості про походження насіння

Вироблено _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця або

_________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження)

 

Культура _______________________

Сорт ___________________________

Категорія та генерація __________

Рік урожаю _____________________

Номер партії ___________________

Маса партії __________ кілограмів

Кількість одиниць упаковки _________________________________________

Відомості про маркування партії насіння ______________________________

_________________________________________________________________

Середня проба надійшла для випробування згідно з актом від
__ ____________ 20___ р. № _____ i зареєстрована за номером _________

Результати випробування

1. Зовнішній огляд (зазначається відхилення від норми):

5. Схожість _______________ відсотків

1) колір ___________________________

1) умови проведення аналізу:

2) запах ___________________________

_____________________________________

(субстрат, температура (ОС),

 

_____________________________________

тривалість (діб), порушення спокою)

 

_____________________________________

2. Чистота, відсотків:

2) кількість аномальних проростків

вміст насіння основної культури

__________________________________

________________________________

3) кількість твердого насіння _______

 

у тому числі життєздатного _______

 

 

у тому числі:

4) кількість нормально пророслого

обрушеного ________________________

насіння (енергія проростання)

пророслого _________________________

____________________________ відсотків

3. Відхід ____________________________

5) iншi категорії ____________________

у тому числі переважальнi групи

6. Вологість ______________ відсотків

_____________________________________

7. Маса 1 тис. одиниць насіння ____

4. Вміст насіння інших видів ______ ,

грамів

одиниць на 1 кілограм або відсотків

8. Показники зараженості хворобами та заселеності шкідниками:

у тому числі:

1) наявність грибних утворень ____

культурних рослин _________________

_____________________________________

бур’янів ____________________________

2) наявність поверхневої інфекції

з них:

_____________________________________

злісних _____________________________

(назва та вмiст)

3) наявність внутрішньої інфекції

важковiдокремлюваних _____________

_____________________________________

_____________________________________

4) заселеність шкідниками __________

(назва)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________ екземплярів на 1 кілограм

9. Інші визначення ________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ ______________

(назва)

_________________________________________________________________

Сертифікат виданий на підставі протоколу випробування ________________

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, від __ ____ 20 __ р. № __.

Сертифікат дійсний до ___ _____________ 20__ р.

______________________________

(підпис керівника органу з оцінки відповідності,
що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно
від форми власності)

______________________________

(ініціали та прізвище)

МП

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Збереження партій насіння від змішування, засмічування, зниження посівних якостей насіння гарантую.

_______________________________

(підпис)

________________________________

(ініціали та прізвище фізичної особи — підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

МП (у разі наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 900 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar