Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Відмова у виправленні помилок (Отказ в исправлении ошибок)
26.01.2017, 18:05


Зразок бланку (форма шаблону) Відмови у виправленні помилок:

Образец бланка (форма шаблона) Отказа в исправлении ошибок:

Додаток 33
до Порядку

 

 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
__________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
__________________________________________
(місце проживання фізичної
__________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

 

ВІДМОВА
у виправленні помилок

N ________________

м. ________________

Державним кадастровим реєстратором ____________________________________________________
                                                                                                                             (Держгеокадастр або найменування
______________________________________________________________________________________
                                                            його територіального органу)
_______________________________ розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у виправленні зазначених у повідомленні помилок у зв'язку із встановленням факту, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах.

 

Державний кадастровий реєстратор

___________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 510 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar