Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Вимога. Додаток 1 до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб
01.07.2016, 14:30


Образец бланка (форма шаблона) требования. Приложение 1 к Порядку оформления и направления (вручения) требования об отмене решений государственных органов и их должностных лиц.

Зразок бланка (форма шаблону) вимоги:

Додаток 1
до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
(пункт 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________________
(найменування органу)

ВИМОГА

м. ________

"___" ____________ 20__ р.

Реєстраційний N __________

про _________________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва вимоги)
_____________________________________________________________________________________
                                   (найменування державного органу або посадова особа, до якої направлено вимогу)
_____________________________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________________
                                              (суть порушення законодавства про державну службу із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                                         відповідних статей, їх частин, пунктів (підпунктів, абзаців)
_____________________________________________________________________________________
                                                  законів та інших нормативно-правових актів, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________

Враховуючи зазначене та керуючись пунктом 14 частини третьої статті 13, частиною п'ятою статті 11 (або частиною сьомою статті 28 (потрібне підкреслити)) Закону України "Про державну службу", вимагаю:
_____________________________________________________________________________________
                              (вказати заходи, які необхідно здійснити для припинення порушення законодавства про
_____________________________________________________________________________________
                                                                        державну службу, усунення його наслідків)

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню.

Вимогу виконати до "___" ____________ 20__ року.

Про виконання вимоги повідомити
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування органу, який необхідно повідомити,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     його адреса та контактний номер телефону)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 828 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar