Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Висновок комісії по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років
30.01.2017, 18:56


Зразок бланку (форма шаблону) Висновку комісії по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років:

Образец бланка (форма шаблона) Заключения комиссии по исчислению стажа службы для выплаты надбавки за выслугу лет: 

Додаток
до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

 

Стаж служби оголошено наказом
____________________________________________
(найменування органу, установи, який (яка) видав(ла) наказ)
від ____________ 20__ року N ______

 

ВИСНОВОК

комісії _______________________________________________________________________________
                                                                                                               (назва комісії)
по обчисленню стажу служби для виплати надбавки за вислугу років

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Спеціальне (військове) звання _________________________________________________________

3. Посада _____________________________________________________________________________

4. Первинне звання ____________________________________________________________________
                                                    (указується військове або спеціальне звання особи рядового чи начальницького складу)
присвоєно наказом ____________________________________________________________________
                                                                           (найменування органу, установи, який (яка) видав(ла) наказ)
від ____________ 20__ року N ___________

5*. До кадрів Державної кримінально-виконавчої служби України зараховано наказом від ____________ 20__ року N _____ у званні ____________________________________

Перевіривши матеріали особової справи ___________________________________________________
                                                                                                                       (звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
комісія зараховує до стажу служби для виплати надбавки за вислугу років такі підтверджені відповідними наказами строки його (її) служби:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Разом за станом на ____________ 20__ року ________ років _____ місяців _____ днів.

 

Голова комісії

_____________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Заступник голови комісії

_____________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

_____________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________
______________

Секретар комісії

_____________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

 

____________
* Пункт 5 заповнюється у випадках, коли період служби визначається особам, які раніше проходили військову службу в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту, а також службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції у військових або спеціальних званнях рядового чи начальницького складу.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 874 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar