Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки
27.01.2017, 12:58


Зразок бланку (форма шаблону) Витягу з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки:

Образец бланка (форма шаблона) Выписки из Государственного земельного кадастра о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок новому владельцу земельного участка:

Додаток 52
до Порядку

 

 

 

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

 ::: 

Власник (користувач):

 

Прізвище, ім'я та по батькові /
найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

 ::: 

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі, гектарів>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, Державним кадастровим реєстратором якого надано витяг>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М. П.

 

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. N ______

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Експлікація земельних угідь:

 

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

 

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 731 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar