Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта (типова форма)
13.05.2017, 11:16


Зразок бланку (приклад шаблону) Заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) схеми приєднання об'єкта (типова форма). Додаток 3 до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж:

Образец бланка (пример шаблона) Заявления на получение исходных данных для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) схемы присоединения объекта (типовая форма). Приложение 3 к Правилам присоединения электроустановок к электрическим сетям:

Додаток 3

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Керівнику ________________________________________________________

(структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)

 

ЗАЯВА

на отримання вихідних даних для розробки

техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта

(типова форма)

__________________________________________________________________

(найменування/П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання)

______________________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

___________________________________________________________________

(адреса розташування електроустановок замовника)*

___________________________________________________________________

(банківські реквізити замовника)*

___________________________________________________________________

(функціональне призначення об'єкта замовника)

___________________________________________________________________

(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

______________________________ кВт, ________________________________

(максимальне розрахункове навантаження ) (категорія надійності електропостачання)*

___________________________________________________________________

(режим роботи електроустановок та належність до екологічної, технологічної чи аварійної броні)

___________________________________________________________________

(відомості щодо встановлених електроопалювальних установок: електроопалення, електроплити, гаряче водопостачання)

__________________________________________________________________

(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою)

 

До заяви замовника – фізичної особи додаються:

 

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

 

* М. П.

 

_________________________ __________________________

(підпис) (П. І. Б.)

 

„___” ____________ 20___ року

 

Примітка. Позначення "*" стосується винятково замовників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 802 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar