Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява на переоформлення ліцензії (Заявление на переоформление лицензии)
12.12.2016, 20:53


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви на переоформлення ліцензії:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления на переоформление лицензии:

                    Додаток 14
до Ліцензійних умов

____________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

Ліцензіат ____________________________________________________

_____________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

_____________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

_____________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Номер телефону ____________ Адреса електронної пошти _________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця)* ____________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію, __________

_________________________________________________________________

Дата видачі і серія, номер (за наявності) ліцензії __________________

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку з ________________________

(підстави)

Перелік документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії та підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії:

________________________________________________________________

Крім електронного вигляду, бажаю отримати переоформлену ліцензію на паперовому носії:

нарочнопоштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживання 

Про рішення, прийняте за результатами розгляду цієї заяви, повідомити:

нарочнопоштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживанняв електронному вигляді 

_________________________

(посада особи, яка подала заяву)

 

____________

(підпис)

 

___________________

(ініціали, прізвище)

 

 

“___” ___________ 20__ року

Дата і номер реєстрації заяви “___” _________ 20__ року № ________

_________________________

(посада особи, яка прийняла заяву)

 

____________

(підпис)

 

___________________

(ініціали, прізвище)

“___” ___________ 20__ року

 

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 758 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar