Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява на видачу дозволу, продовження дії дозволу на застосування праці
06.02.2017, 11:29


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви на видачу дозволу, продовження дії дозволу на застосування праці:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления на выдачу разрешения, продления действия разрешения на применение труда:

Додаток 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. N 42)

 

_____________________________________________________________
(найменування територіального органу, до якого подається заява)

_____________________________________________________________
(повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації)

ЗАЯВА

Прошу видати дозвіл, продовжити дію дозволу на застосування праці

_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (громадянство (підданство)
на посаді (за професією)
_____________________________________________________________________________________,
                             (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій")
який

  є кваліфікованим працівником;

  претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, установи, організації;

  претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об'єктів авторського права або суміжних прав як основний трудовий обов'язок;

  претендує на зайняття посади у суб'єкта індустрії програмної продукції, статус якого підтверджено _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                               (назва та реквізити документу)

  направлений закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб'єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах таких договорів (контрактів);

  належить до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії" відповідно до графіка специфічних зобов'язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);

  є іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  має диплом навчального закладу, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (назва світового рейтингу)

Електронна пошта ___________________.

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Місцезнаходження підприємства, установи, організації
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон

_____________________________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

____________________________
(посада керівника підприємства,
установи, організації)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П. (у разі наявності)

 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.01.2015 р. N 42)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1366 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar