Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру
26.01.2017, 18:20


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о предоставлении сведений из Государственного земельного кадастра:

Додаток 42
до Порядку

 

 

 

 

_____________________________________
          (особа, уповноважена надавати відомості з
_____________________________________
                   Державного земельного кадастру)
_____________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
_____________________________________
                   найменування юридичної особи)
_____________________________________
       (податковий номер / серія та номер паспорта
_____________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
_____________________________________
                 відмовилася від прийняття номера)
_____________________________________
          (реквізити документа, що посвідчує особу,
_____________________________________
                       яка звернулася із заявою
_____________________________________
  (назва документа, номер та серія, дата видачі), та
_____________________________________
      документа, що посвідчує повноваження діяти
_____________________________________
                                від імені особи)
_____________________________________
               (місце проживання фізичної особи /
_____________________________________
             місцезнаходження юридичної особи)
_____________________________________
                           (контактний телефон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

  витяг з Державного земельного кадастру

 

про:

   межі державного кордону України

   землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

   обмеження у використанні земель

   земельну ділянку

   видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

   довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

   викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

   копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

   витяг з документа Державного земельного кадастру;

   довідку про наявність земельних ділянок;

   довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

   довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

   довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 

Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

розробника документації із землеустрою / суб'єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку землі";

нотаріуса 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)

 

Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

 

 

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

 

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості

 

 

До заяви/запиту додаються:

   копія документа, що посвідчує особу;

   документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

   документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

   доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

 

Інформацію про стан формування витягу / довідки / викопіювання / засвідченої копії прошу надати:

   у паперовій формі

   в електронній формі на адресу: ________________________

   в іншій формі ________________________________________

 

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

М. П. (за наявності)

 

Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру

Дата подання заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1486 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar