Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів
[ Скачать с сервера (97.0 Kb) ] 12.12.2016, 18:42


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів):

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов):

Додаток 3
до Ліцензійних умов

____________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з імпорту лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

I. Загальна інформація про заявника

Найменування юридичної особи*

 

Місцезнаходження юридичної особи

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця

 

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

Контактна інформація

Номер телефону

Номер факсу

E-mail

Поточний рахунок у національній валюті

№ __________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________

Поточний рахунок в іноземній валюті

№ __________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________

D-U-N-S номер (за наявності)
(ідентифікаційний номер дільниці, наприклад, номер D-U-N-S дільниці (Data Universal Numbering System — дані універсальної номерної системи) — унікальний ідентифікаційний номер, наданий Dun&Bradstreet, або дані GPS (Global Positioning System — глобальна система навігації та визначення розташування), або номер іншої системи визначення географічного розташування)

Документ, що засвідчує фізичну особу — підприємця

Серія паспорта

Номер паспорта

Дата видачі

Орган, що видав паспорт

Місце проживання (для фізичної особи — підприємця)

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків**

 

     

II. Інформація про діяльність з імпорту лікарських
засобів, яку планує провадити заявник
(цей розділ заповнюється для кожного окремого місця
провадження діяльності, яке розташоване за іншою адресою)

Найменування структурного підрозділу (або найменування юридичної особи)

 

Адреса структурного підрозділу (адреса місця провадження діяльності)

 

Контактна інформація

Номер телефону

Номер факсу

E-mail

За адресою структурного підрозділу наявні (зазначити необхідне):

складські зони (приміщення для зберігання)умови щодо контролю якостізони здійснення видачі дозволу на випуск (реалізацію) серії лікарського засобуТип продукції, що планується імпортувати (зазначити необхідне):

імпорт зареєстрованих готових лікарських засобівімпорт зареєстрованих лікарських засобів у формі “in bulk” (продукції “in bulk”)інша діяльність з імпорту лікарських засобів (будь-яка інша діяльність, не зазначена вище)

Інше (зазначити за наявності)Умови щодо контролю якості лікарських засобів, які будуть ввозитися на територію України, та інформація про уповноважених осіб (зазначається окремо для кожної уповноваженої особи)

Наявні умови щодо контролю якості лікарських засобів, які будуть ввозитися на територію УкраїниПосада

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Освіта

 

Стаж роботи за фахом

 

Прошу за місцем/місцями провадження господарської діяльності провести перевірку матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо здійснення контролю якості лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію УкраїниДодатково до електронної форми бажаю отримати ліцензію на паперовому носіїБажаю отримати ліцензію:

нарочнопоштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживанняЗ порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) відповідаю і зобов’язуюсь їх виконуватиВиробництво лікарських засобів, які планується ввозити на територію України, відповідає вимогам щодо належної виробничої практики лікарських засобівЗгоден на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (для фізичної особи — підприємця)

 

Про рішення, прийняте за результатами розгляду цієї заяви, прошу повідомити:

нарочнопоштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживанняв електронному вигляді         

III. Інформація про лікарські засоби, що планує
ввозити на територію України заявник
(цей розділ заповнюється додатково в електронному вигляді
 (файл Excel на CD-диску)

Найменування суб’єкта господарювання _______________________________

Місцезнаходження юридичної особи ___________________________________

Порядко-вий номер

Інформація про лікарський засіб***

Міжна-родна непатен-тована назва (МНН)****

Номер реєстра-ційного посвідче-ння в Україні

Код АТС

******

Виробник*****

Постачальник

Примітки

торго-вельна назва

форма випуску

доза діючої речовини в кожній одиниці

кількі-сть оди-ниць в упако-вці

наймену-вання

країна

наймену-вання

місце-знаходження

країна

адреса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Номер сторінки / Загальна кількість сторінок

Керівник  заявника або фізична особа — підприємець

 

______________

(підпис)

 

____________________

(ініціали, прізвище)

“___“ ___________ 20__ року

 

_______________________

(посада особи, яка прийняла заяву)

______________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

“___“ ___________ 20__ року

______________

* Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта.

*** Зазначити повне найменування лікарського засобу, зазначене в реєстраційному посвідченні, виданому МОЗ.

**** Зазначити (виключно англійською мовою) міжнародну непатентовану назву діючої речовини лікарського засобу; для багатокомпонентних (комбінованих) лікарських засобів зазначити перелік усіх діючих речовин.

***** Зазначити найменування підприємства, уповноважена особа якого надає дозвіл на випуск серій продукції.

****** Код згідно з атомно-терапевтично-хімічною класифікацією.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 621 | Загрузок: 55
Всего комментариев: 0
avatar