Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
[ Скачать с сервера (38.5 Kb) ] 18.07.2016, 10:06


Образец бланка (форму шаблона) Заявления о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами:

Зразок бланка (форма шаблону) Заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами:

Додаток 1
до Ліцензійних умов

_________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами

Здобувач ліцензії ______________________________________________

(найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи / місце реєстрації фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________

(для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб — підприємців — ідентифікаційний

_________________________________________________________________

код або серія, номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови

_____________________________________________________________________________________

через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера

___________________________________________________________________

облікової картки платника податків)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

________________

(номер телефону)

________________

(номер факсу)

____________________________,

(адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма (для юридичної особи) ____________________,

 

коди (для юридичних осіб):

КОПФГ

____________________________,

 

КОАТУУ

____________________________,

наявність раніше отриманої ліцензії

_______________________________,

(серія, номер, дата видачі та строк дії останньої виданої ліцензії (за наявності),
орган ліцензування)

       

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами:

_________________________________________________________________.

(зазначити вид господарської діяльності повністю або частково)

Місця провадження господарської діяльності, зокрема відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

Порядковий номер

Найменування

Місце провадження діяльності

 

 

 

 

 

 

Бажаний спосіб отримання ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням;

в електронному вигляді.

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Здобувач ліцензії

__________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

 

МП
(за наявності)

 

“___” _____________ 20__ р. 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 822 | Загрузок: 67
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar