Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про отримання ліцензії провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
14.03.2017, 10:14


Зразок бланку (форма шаблону)  Заяви про отримання ліцензії провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о получении лицензии осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов воздушным транспортом

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________

                                           (найменування юридичної особи або

_____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків*
(для фізичної особи — підприємця) або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)

 

Прошу видати ліцензію на провадження виду господарської діяльності
(звуження, розширення провадження виду господарської діяльності) з:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(найменування виду або частини виду господарської діяльності відповідно до пункту 5
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі — Ліцензійні умови)

 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання або місце проживання фізичної особи — підприємця _______________________________________

_________________________________________________________________

Телефон/телефакс ________________ E-mail _____________________

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

 

_______________________

(найменування посади)

_________________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

 

МП (за наявності)

 

 

 

“___”______________ _____ р.

 

Дата і номер реєстрації заяви ___ ________ 20___ р. №_________

 

 

________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали особи, яка прийняла заяву)

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та Ліцензійних умов.

 

 

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

З Ліцензійними умовами та із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

 

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

__________

*Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 561 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar