Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії
[ Скачать с сервера (16.5 Kb) ] 22.06.2017, 14:43


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії

Образец бланка (пример шаблона) формы Заявления о получении лицензии на производство электрической энергии

Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності
з виробництва електричної енергії

(пункт 1.5)

 

__________________________________________________________________________

(найменування органа ліцензування)

 

ЗАЯВА

про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії

 

Здобувач ліцензії______________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

_____________________________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

 

Телефон __________, факс ________, електронна адреса ____________________

(за наявності)

Ідентифікаційний код: _________________________________________________________

(для юридичної особи)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті)_____________________________

(для фізичної особи-підприємця)

 

Банківські реквізити ___________________________________________________________

(№ рахунка, найменування банку, МФО)

 

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Надана в заяві інформація – достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

_________________________ _______ ___________________

  1. уповноваженої особи здобувача ліцензії) (підпис) -(прізвище, ініціали)

 

"___" _______________ 20__ р.

 

М.П. (за наявності)

Надаю згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

________________________ ________________________

(підпис здобувача ліцензії) (прізвище, ім'я, по батькові


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 978 | Загрузок: 52
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar