Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ЗАЯВА про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту
30.03.2016, 10:52


Додаток 1
до Порядку

Зразок бланка (форма шаблону) заяви:

 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

ЗАЯВА
про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_____________________________________________________________________________________
                    (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                      державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його на проведення оцінки відповідності вимогам ___________________________________________________________
                                                                                                                (назва технічного регламенту,
_____________________________________________________________________________________
                        дата прийняття та номер нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
відповідно до заявленої сфери призначення.

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
3. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
4. Довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення на ___ арк.
7. Копії угод, укладених органом з оцінки відповідності з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.
8. Копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, на ___ арк.*

 

 

______________
(підпис)

 

_____________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи, що претендує на призначення)

"___" __________ 20__ р.

____________
* Відповідно до пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 822 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar