Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань
30.03.2016, 10:53


Додаток 2
до Порядку

Зразок бланка (форма шаблону) заяви: 

 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

ЗАЯВА
про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                          державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з ___________
                                                                                              (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва технічного регламенту,
_____________________________________________________________________________________
                      дата прийняття та номер нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
відповідно до заявленої сфери призначення.

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
3. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
4. Довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, на ___ арк.*

 

 

______________
(підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
юридичної особи, що
претендує на призначення)

"___" __________ 20__ р.

____________
* Відповідно до пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 613 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar