Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про розширення сфери призначення. Додаток 12 до Порядку
30.03.2016, 11:10


Додаток 12
до Порядку

Зразок бланка (форма шаблону) заяви:

 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                          державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить розширити його сферу призначення згідно з __________________________________________________________________,
                                                                                                         (назва технічного регламенту, дата та
____________________________________________________________________________________,
                                номер прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
яка є невід'ємним додатком до рішення про призначення _____________________________________________________________, виданого згідно з наказом
                                                      (назва рішення про призначення)
Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N _____ "__________________________".
                                                                                                                                                      (назва наказу)

Додаток:

1. Рішення про призначення на ___ арк.
2. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
3. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
4. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань продукції в межах заявленої сфери розширення на ___ арк.
7. Копії угод, укладених органом з оцінки відповідності з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах заявленої сфери розширення, на ___ арк.

 

______________
          (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної
незалежної організації)

"___" __________ 20__ р.

 

____________
Примітка. Документи, які зазначені у пунктах 6 і 7, не надаються визнаною незалежною організацією.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 783 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar