Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у зв’язку
12.12.2016, 21:02


Зразок бланку (форма шаблону) Заяви про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження:

Образец бланка (форма шаблона) Заявления о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в связи с прекращением деятельности по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами по определенному месту его производства:

Додаток 15
до Ліцензійних умов

___________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження

Ліцензіат

 

 

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

 

(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

 

(серія, номер паспорта, дата видачі,

 

орган, що видав паспорт, місце проживання)

 

Номер телефону

 
Адреса електронної пошти

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця)*

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 

Вид господарської діяльності,

на яку було видано ліцензію

 

 

Дата видачі і номер (за наявності) ліцензії

 

 

 

               

Прошу внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності за такими місцями провадження:

 

 

Місце провадження господарської

діяльності **

Адреса місця провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)

 

 

 

 

 

 

Про рішення, прийняте за результатами розгляду цієї заяви, повідомити:

 

нарочно 

поштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживання 

в електронному вигляді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи, яка подала заяву)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” ___________ 20__ року
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата і номер реєстрації заяви “___” _________ 20__ року №_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи, яка прийняла заяву)

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

“___” ___________ 20__ року

 

 

____________
     * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта.

** Зазначається:

для виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки — аптека із зазначенням її номера, найменування (за наявності);

для оптової торгівлі лікарськими засобами — аптечний склад (база) із зазначенням його номера, найменування (за наявності), загальної площі та площі виробничих приміщень;

для роздрібної торгівлі лікарськими засобами — аптека із зазначенням її номера, найменування (за наявності), аптечний пункт із зазначенням його номера, найменування (за наявності), номера та найменування (за наявності) аптеки, структурним підрозділом якої він є, лікувально-профілактичного закладу, в якому він розташований.

 

 

                 

Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 605 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar