Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заява про внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії або IV V категорій
06.04.2016, 09:54


Зразок бланка (форма шаблону) заяви:

Додаток 6
до Ліцензійних умов

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

ЗАЯВА
про внесення змін до переліку видів робіт
провадження господарської діяльності з будівництва
об’єктів _________________________ складності,

IV категорії або IV і V категорій

які підлягають ліцензуванню

 

1. Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця

_________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця

________________________________________________

3. Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________

4. Контактні телефони (номер телефону, за наявності — номер факсу), електронна адреса

________________________________________________

5. Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, якими провадитиметься заявлена діяльність (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження)

________________________________________________________________

6. Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

7. Для фізичної особи — підприємця:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відповідну відмітку в паспорті)

_________________________________________________________________

8. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (зазначаються юридичною особою обов’язково, фізичною особою — підприємцем — за наявності)

__________________________________________________________________

 

 

 

9. Прошу внести зміни до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів _______________ складності,

IV категорії або IV і V категорій

який додається до ліцензії __________________________________________

_________________________________________________________________.

(серія та номер ліцензії (за наявності); номер і дата прийняття рішення про видачу;

_________________________________________________________________

найменування органу, який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі

_______________________________________________________________

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про видачу ліцензії)

 

шляхом ______________________ його згідно з таким переліком видів робіт:

(доповнення або скорочення)

Код

Вид робіт

Категорія
складності

 

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності ознайомлений.

 

Даю згоду на обробку персональних даних ________________________

__________________    _______________________   ___________ 20____р.

            (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

Суб’єкт господарювання

 

______________________

(найменування посади керівника
юридичної особи)

___________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

 

____ ____________ 20____ р.

МП (за наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 806 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar