Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Запит контролюючого органу на проведення зустрічної звірки (Запрос контролирующего органа на проведение встречной сверки)
07.04.2017, 14:21


Зразок бланку (приклад шаблону) Запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки:

 

Образец бланка (пример шаблона) Запроса контролирующего органа на проведение встречной сверки:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 299


Запит
контролюючого органу на проведення зустрічної звірки

__.__.__ N _________


____________________________________
(найменування / П. І. Б. суб'єкта господарювання, його
податковий номер 1 або серія та номер паспорта фізичної
особи 2, податкова або електронна адреса суб'єкта
господарювання)
Про надання інформації та її
документального підтвердження
для проведення зустрічної звірки

_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування контролюючого органу (виконавця))
на підставі підпунктів 20.1.2, 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 розділу I, пунктів 73.3, 73.5 статті 73 глави 7 розділу II Податкового кодексу України з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням __________________________________________________________________
                                                                                        (найменування контролюючого органу (ініціатора))
перевірки ____________________________________________________________________________
               (найменування / П. І. Б. платника податків, його податковий номер 1 або серія та номер паспорта фізичної особи 2)

(далі - платник податків), просить протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, надати для здійснення зустрічної звірки з даними платника податків та інших суб'єктів інформаційних відносин інформацію, її документальне підтвердження (засвідчені підписом суб'єкта господарювання або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися з платником податків у період з __.__.____ по __.__.____, а саме щодо _________________________________________________________________
                                  (питання зустрічної звірки, що стосуються господарських відносин, операцій та розрахунків з платником
                                                                                                                      податків)

У тому числі необхідно обов'язково надати копії таких документів: _____________________________________________________________________________________
                                                                  (перелік документів, копії яких необхідно надати)

Інформацію та її документальне підтвердження просимо надати з дотриманням вимог статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України за адресою: 
_____________________________________________________________________________________
                                                      (місцезнаходження контролюючого органу, електронна адреса)
або у встановлених Податковим кодексом України випадках - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Документальне підтвердження цієї інформації може бути надано на вибір платника податків в електронному або паперовому вигляді.

_______________________________
(керівник (його заступник або уповноважена
             особа) контролюючого органу)
_______
(підпис)

М. П.
______________
(ініціали, прізвище)
Виконавець, телефон

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

2 Серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1071 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar