Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду. Додаток 2 до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням НПФ
20.04.2016, 21:12


Додаток 2
до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)

Зразок бланку (приклад шаблону) звіту:

 

 

 

Звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду

на "___" ______________ 20__ року

I. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд, що припиняється:

 

 

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

 

Місцезнаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Державна реєстрація

 

Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ

реєстраційний номер __________, свідоцтво серія ____ N ______, рішення N ______ від ___________

Адміністрування недержавного пенсійного фонду здійснює

____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________

Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснює

____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________

____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________

Зберігач недержавного пенсійного фонду

____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________

МФО зберігача

 

Рахунки недержавного пенсійного фонду

поточний, розпорядження здійснює адміністратор (або комісія з припинення)

 

поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами

 

в цінних паперах

 

 

 

На останній звітний період

На дату прийняття рішення про ліквідацію

 

II. Відомості із системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду:

 

 

Кількість учасників (осіб), в тому числі:
кількість учасників (осіб), на рахунках яких наявні пенсійні кошти

 

 

Кількість вкладників (осіб) за укладеними пенсійними контрактами

 

 

Кількість діючих пенсійних контрактів (шт.)

 

 

Кількість діючих договорів про виплату пенсії на визначений строк (шт.)

 

 

 

 

III. Відомості про активи недержавного пенсійного фонду:

 

 

1. Вартість активів недержавного пенсійного фонду, в тому числі:

 

 

грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках

 

 

ощадні (депозитні) сертифікати банків

 

 

цінні папери, в тому числі:

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик

 

 

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

 

 

акції українських емітентів

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав

 

 

цінні папери іноземних емітентів, у тому числі:

 

 

в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

 

 

в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

 

 

іпотечні цінні папери

 

 

об'єкти нерухомості

 

 

банківські метали

 

 

інші активи

 

 

2. Зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом, у тому числі:

 

 

нараховані, але не виплачені відсотки, що підлягають сплаті за:

X

X

вкладними (депозитними) банківськими рахунками

 

 

ощадними (депозитними) сертифікатами банків

 

 

нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за:

X

X

цінними паперами, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

цінними паперами, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик

 

 

облігаціями підприємств, емітентами яких є резиденти України

 

 

облігаціями іноземних емітентів

 

 

іпотечними цінними паперами

 

 

нараховані, але не виплачені дивіденди, що підлягають сплаті за:

X

X

акціями українських емітентів

 

 

акціями іноземних емітентів

 

 

нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за користування об'єктами нерухомості

 

 

інші нараховані, але не виплачені доходи

 

 

 

 

IV. Відомості про зобов'язання недержавного пенсійного фонду:

 

 

1. Загальна сума коштів, що належать учасникам

 

 

2. Інші зобов'язання недержавного пенсійного фонду, в тому числі:

 

 

оплата послуг адміністратора

 

 

винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

 

 

оплата послуг зберігача

 

 

оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

 

 

оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами

 

 

оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

 

 

зобов'язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами

 

 

неперсоніфіковані пенсійні внески

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
(найменування органу, що прийняв рішення про припинення)

_____________________________________________________________________________
(реквізити документа, яким затверджується звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду)

________________________
(посада уповноваженої особи)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

"___" ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 806 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar