Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРУЮЧОГО ДІЛЬНИЦЕЮ (сільськогосподарського)
06.12.2015, 19:55


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

_________________________________

(назва підприємства, установи,
 організації)
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРУЮЧОГО ДІЛЬНИЦЕЮ

(сільськогосподарського)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

 інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

_________ _____________________

     (підпис)            (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

1. Загальні положення

1.1. Керуючий дільницею належить до професійної групи "Керівники ".

1.2. Призначення на посаду керуючого дільницею та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням ___________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Керуючий дільницею підпорядковується безпосередньо ____________.

1.4. За відсутності керуючого дільницею його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.5. Керуючий дільницею у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. ____________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

Керуючий дільницею:

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці.

2.2. Бере участь у розробленні бізнес-планів, планових завдань з виробництва і продажу сільськогосподарських продуктів і забезпечує їх виконання.

2.3. Забезпечує проведення заходів з ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва.

2.4. Вивчає і впроваджує вітчизняний та зарубіжний досвід вирощування сільськогосподарської продукції, упроваджує інтенсивні технології виробництва в галузях, підпорядкованих дільниці, науково обґрунтованих систем добрив, з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

2.5. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці і підвищення її ефективності.

2.6. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, ефективне застосування чинного положення з оплати праці.

2.7. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності про господарську діяльність дільниці.

2.8. Бере участь в організації підготовки і підвищенні кваліфікації кадрів.

2.9. Організовує житлово-побутове обслуговування працівників.

2.10. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. ___________________________________________________________.

3. Права

Керуючий дільницею має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов'язки.

3.7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.11. ___________________________________________________________.

4. Відповідальність

Керуючий дільницею несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

5. Керуючий дільницею повинен знати:

5.1. Закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу.

5.2. Технологію сільськогосподарського виробництва.

5.3. Досягнення науки, вітчизняний та зарубіжний досвід сільськогосподарського виробництва.

5.4. Економіку, організацію виробництва, праці й управління.

5.5. Чинні положення з оплати праці і основи її нормування.

5.6. Чинні стандарти на сільськогосподарську продукцію.

5.7. Земельне і трудове законодавство.

5.8. Правила експлуатації і можливості застосування сучасних ПЕОМ.

5.9. Трудове законодавство.

5.10. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.11. Законодавство з охорони навколишнього природного середовища.

5.12. ___________________________________________________________.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- _______________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:

 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ ____ р.

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного підрозділу

 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ ____ р.

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1354 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar