Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ЛАБОРАНТА-ГІГІЄНІСТА З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
02.04.2016, 20:11


_________________________________
(назва медичного закладу)
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ЛАБОРАНТА-ГІГІЄНІСТА
З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ
ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова

______________________________

особа, уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)             (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

1. Загальні положення

1.1. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-лаборанта-гігієніста з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища та звільнення з неї здійснюється наказом ______________________ за поданням ____________________________ з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо ________________.

1.4. Вказівки лікаря-лаборанта-гігієніста з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища:

2.2. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби; санітарним законодавством.

2.3. Організовує та проводить технічні і гігієнічні дослідження фізичних факторів навколишнього та виробничого середовища на території, контролює в обсязі своїх функцій (вібрації, шуму, освітлення, мікроклімату, ультра-, інфразвуку, електромагнітного поля, радіації тощо).

2.4. Розробляє схему аналізу: вибір методів дослідження, порядок відбору проб, транспортування, зберігання, розрахунок результатів, їх математична обробка.

2.5. Аналізує хід дослідження та отримані результати.

2.6. Розраховує та підтверджує дослідження санітарно-захисної зони, обмеження забудови для населення від дії джерел електромагнітного випромінювання, шуму, радіації тощо.

2.7. Проводить дослідження ефективності роботи аспіраційних споруд.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.10. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.11. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. ___________________________________________________________.

 

3. Права

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

5. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Санітарне законодавство.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Організацію санітарно-епідеміологічної служби.

5.5. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-лаборанта-гігієніста з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища.

5.6. Основні методи лабораторних досліджень фізичних факторів.

5.7. Основні джерела забруднення фізичними факторами в регіоні, що знаходиться під наглядом.

5.8. Вимоги до приладів, правил безпеки.

5.9. Вплив фізичних факторів на здоров'я людини.

5.10. Основи соціальної гігієни, медичної статистики.

5.11. Фізику, біофізику.

5.12. Правила оформлення медичної документації.

5.13. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.14. ___________________________________________________________.

 

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища" з наступною спеціалізацією з "Лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища" з наступною спеціалізацією з "Лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища" з наступною спеціалізацією з "Лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища" з наступною спеціалізацією з "Лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1334 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar