Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ ПАЛАТИ
02.04.2016, 19:44


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

________________________________________
(назва медичного закладу)
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ ПАЛАТИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________

    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Лікар приймальної палати належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря приймальної палати та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________ за поданням ______________________ дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар приймальної палати підпорядковується безпосередньо ___________________________.

1.4. Указівки лікаря приймальної палати є обов'язковими для середнього молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

Лікар приймальної палати:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативними актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію стаціонарної медичної допомоги.

2.2. Приймає хворих за направленнями лікарів лікувально-профілактичних установ та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги "самопливом".

2.3. Встановлює діагноз пацієнту, вирішує питання про доцільність його госпіталізації.

2.4. В разі відмови в госпіталізації реєструє її обґрунтування.

2.5. Проводить негайну госпіталізацію при загрозливих для життя станах.

2.6. Здійснює лікування хворих в період їх знаходження в приймальному відділенні, надає швидку та невідкладну медичну допомогу; в разі потреби проводить їх ізоляцію.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Організовує у разі потреби консультації інших спеціалістів.

2.9. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.10. Веде лікарську документацію.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. ______________________________________________________________________________.

 

3. Права

Лікар приймальної палати має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

Лікар приймальної палати несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 

5. Лікар приймальної палати повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Організацію стаціонарної медичної допомоги.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Права, обов'язки та відповідальність лікаря приймальної палати (відділення).

5.5. Основи нормальної та патологічної анатомії та фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, алергології та фармакології.

5.6. Клініку, діагностику та лікування захворювань за профілем стаціонару.

5.7. Організацію роботи швидкої та невідкладної медичної служби.

5.8. Методи обстеження хворих та трактування даних цих обстежень.

5.9. Сучасну класифікацію хвороб.

5.10. Клініку й діагностику інфекційних хвороб.

5.11. Правила оформлення медичної документації.

5.12. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.13. ______________________________________________________________________________.
 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар приймальної палати (відділення) вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Спеціалізація за певною спеціальністю з "Лікувальної справи" або "Педіатрії" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар приймальної палати (відділення) І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина" Спеціалізація за певною спеціальністю з "Лікувальної справи" або "Педіатрії" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар приймальної палати (відділення) II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Спеціалізація за певною спеціальністю з "Лікувальної справи" або "Педіатрії" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар приймальної палати (відділення): повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Спеціалізація за певною спеціальністю з "Лікувальної справи" або "Педіатрії" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5.  _______________________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3078 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar