Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ПУЛЬМОНОЛОГА ДИТЯЧОГО
02.04.2016, 20:37


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

________________________________________
(назва медичного закладу)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ПУЛЬМОНОЛОГА
ДИТЯЧОГО

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________
(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________
уповноважена затверджувати

________________________________________
посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________
    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

1. Загальні положення

1.1. Лікар-пульмонолог дитячий належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-пульмонолога дитячого та звільнення з неї здійснюється наказом _______________ за поданням _________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-пульмонолог дитячий підпорядковується безпосередньо _________________________.

1.4. Указівки лікаря-пульмонолога дитячого є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

Лікар-пульмонолог дитячий:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію пульмонологічної допомоги дітям.

2.2. Здійснює спеціалізовану медичну допомогу дітям з бронхолегеневими захворюваннями, надає їм швидку й невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів

2.4. Працює в тісному контакті з педіатрами й лікарями іншого профілю, проводить і організовує консультації для хворих дітей.

2.5. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.6. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.7. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.8. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики захворювань органів дихання.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує в практику сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.12. ______________________________________________________________________________.

 

3. Права

Лікар-пульмонолог дитячий має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

Лікар-пульмонолог дитячий несе відповідальність:

4.1 За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2 За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3 За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним вільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 

5. Лікар-пульмонолог дитячий повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-пульмонолога дитячого.

5.4. Організацію педіатричної і пульмонологічної служби, швидкої та невідкладної медичної допомоги дітям у країні.

5.5. Показники роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів.

5.6. Організацію диспансерного нагляду і лікарського контролю.

5.7. Анатомо-фізіологічні і функціональні особливості розвитку дітей у різні вікові періоди.

5.8. Основи норми і патології анатомії та фізіології дихання дитини, системи гомеостазу, механізму імунного й неімунного захисту дихальної системи.

5.9. Сучасну класифікацію гострих і хронічних захворювань органів дихання у дітей.

5.10. Клініку, сучасні методи діагностики, диференційної діагностики, медикаментозного й немедикаментозного лікування, реабілітації, диспансеризації та профілактики при бронхолегеневій патології у дітей.

5.11. Основи фармакотерапії, методи фітотерапії, фізіотерапії, дієтотерапії, лікувальної фізкультури, народної медицини.

5.12. Показання й протипоказання до санаторно-курортного лікування при бронхолегеневих захворюваннях у дітей.

5.13. Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження органів дихання.

5.14. Суміжні дисципліни (педіатрію, ендокринологію, імунологію тощо).

5.15. Правила оформлення медичної документації.

5.16. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.17. ______________________________________________________________________________.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-пульмонолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" із наступною спеціалізацією з "Дитячої пульмонології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-пульмонолог дитячий I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" із наступною спеціалізацією з "Дитячої пульмонології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-пульмонолог дитячий II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" із наступною спеціалізацією з "Дитячої пульмонології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-пульмонолог дитячий: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" із наступною спеціалізацією з "Дитячої пульмонології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. _______________________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1735 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar