Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ТРАНСФУЗІОЛОГА
02.04.2016, 20:36


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

____________________________
(назва медичного закладу)

____________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ТРАНСФУЗІОЛОГА

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(керівник медичного закладу або посадова особа,
____________________________________
уповноважена затверджувати
____________________________________
посадову інструкцію)

   ___________ _________________________
         (підпис)                  (прізвище, ініціали)

   "___" ____________ ____ р.

1. Загальні положення

1.1. Лікар-трансфузіолог належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-трансфузіолога та звільнення з неї здійснюється наказом ____________ за поданням _______________________ з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-трансфузіолог підпорядковується безпосередньо _______________________________.

1.4. Вказівки лікаря-трансфузіолога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

2. Завдання та обов'язки

Лікар-трансфузіолог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію служби крові.

2.2. Забезпечує кваліфіковану діяльність станцій та відділень переливання крові.

2.3. Здійснює комплектування донорів (крові, плазми, клітин крові та кісткового мозку).

2.4. Контролює якість заготовленої крові та її компонентів, сучасних гемоконсервантів і кріоконсервантів.

2.5. Організовує заготівлю та транспортування крові, виготовлення препаратів крові і сучасних кровозамінників, імуноглобулінів.

2.6. Проводить трансфузійну терапію в лікувально-профілактичних закладах і профілактику трансфузійних ускладнень.

2.7. Надає невідкладну медичну допомогу при масових ураженнях.

2.8. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.9. Забезпечує належний санітарно-гігієнічний режим, бере участь у проведенні протиепідемічних заходів.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей.

2.12. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.13. Веде лікарську документацію.

2.14. Бере активну участь у поширенні медичних знань та пропаганді здорового способу життя.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. _____________________________________________________________________________.

3. Права

Лікар-трансфузіолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. _____________________________________________________________________________.

4. Відповідальність

Лікар-трансфузіолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ______________________________________________________________________________.

5. Лікар-трансфузіолог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Діяльність служби крові.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-трансфузіолога.

5.5. Діагностику кровотеч із двох основних груп (із порушенням у системі згортання та посттравматичних);

5.6. Проблеми донорства і виробничої трансфузіології.

5.7. Основи гематології, імунології, медичної генетики.

5.8. Сучасні технології діяльності станцій переливання крові та служби крові.

5.9. Методи обстеження донорів крові, плазми, клітин крові та кісткового мозку.

5.10. Здійснення моніторингу контингенту.

5.11. Сучасні компоненти донорської кроні, що заготовляють на станціях і у відділеннях переливання крові.

5.12. Гемо- і кріо- консерванти, контроль їх якості.

5.13. Сучасні препарати крові (гемокоректори), технологію їх виготовлення.

5.14. Сучасні кровозамінники (класифікацію, технологію виготовлення, механізм дії, показання до використання).

5.15. Сучасну класифікацію та стандарти зберігання гемокоректорів та кровозамінників.

5.16. Техніку переливання крові, її компонентів, препаратів та кровозамінників.

5.17. Сучасне обладнання для заготівлі та транспортування крові.

5.18. Організацію трансфузійної терапії у лікувальних закладах і на догоспітальному етапі.

5.19. Методи компонентної гемотрансфузійпої терапії.

5.20. Принципи профілактики та реабілітацію трансфузійних ускладнень.

5.21. Основи та принципи "Медицини катастроф".

5.22. Правила оформлення медичної документації.

5.23. Сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

5.24. ____________________________________________________________________________.

6. Кваліфікаційні вимоги

- Лікар-трансфузіолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансфузіології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

- Лікар-трансфузіолог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансфузіології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

- Лікар-трансфузіолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансфузіології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

- Лікар-трансфузіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансфузіології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3308 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar