Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (МЕДСЕСТРИ)
13.07.2015, 20:51


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ СТАРШОЇ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації, інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

I. Загальні положення

1. Сестра медична старша належить до професійної групи "Фахівці".

2. Призначення на посаду сестри медичної старшої та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________________________ за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Сестра медична старша підпорядковується безпосередньо ____________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов'язки

Сестра медична старша:

1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2. Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу відділення.

3. Розробляє та затверджує графік роботи медсестер структурного підрозділу, здійснює належну розстановку та використання кадрів, організовує їх працю.

4. Забезпечує кваліфікований догляд за хворими в лікувально-профілактичному закладі.

5. Організовує долікарську медичну допомогу.

6. Контролює роботу медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів.

7. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу.

8. Несе відповідальність за витрати лікарських засобів у відділенні, їх облік, зберігання і використання.

9. Забезпечує збереження медичного обладнання, інструментарію та їх правильне використання.

10. Здійснюй контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку, безпеки та протипожежних правил.

11. Забезпечує належний санітарно-гігієнічний стан відділення.

12. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

13. Веде медичну документацію.

14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

15. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

III. Права

Сестра медична старша має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.

2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання її обов'язків.

3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов'язків.

6. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність

Сестра медична старша несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

V. Сестра медична старша повинна знати:

1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я.

2. Права, обов'язки та відповідальність сестри медичної старшої.

3. Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини.

4. Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового дослідження, обстеження, лікування хворих.

5. Особливості спостереження і догляду за хворими.

6. Фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методи введення.

7. Методи асептики та антисептики.

8. Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.

9. Правила оформлення медичної документації.

10. Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.

11. Сучасну літературу за фахом.

12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Сестра медична старша вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

- Сестра медична старша I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

- Сестра медична старша II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

- Сестра медична старша: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. Для виконання обов'язків та реалізації прав сестра медична старша взаємодіє:

1.1. З ______________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.2. З ______________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.3. З ______________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.4. З ______________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.5. З ______________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 18008 | Загрузок: 1
Всего комментариев: 0
avatar