Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Додаткова угода до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного
16.02.2017, 18:18


Зразок бланку (форма шаблону) Додаткової угоди до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину:

Образец бланка (форма шаблона) Дополнительного соглашения к Договору о выполнении работ по рекультивации земель лесного фонда, нарушенных вследствие незаконной добычи янтаря:

Додаток
до Примірного договору

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування державного підприємства, що належить до сфери управління Держлісагентства)
(далі - Замовник) в особі __________________________, що діє на підставі ____________________,
                                                                      (найменування посади)
з одного боку, і ______________________________________________________ (далі - Виконавець)
                                                                  (найменування виконавця пілотного проекту)
в особі ________________________________________________________________________, що діє
                                                                                             (найменування посади)
на підставі ________, з іншого боку, разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, відповідно до статті 97 Земельного кодексу України, положень Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, від ___.___.20__ року уклали цю Додаткову угоду про таке.

1. В порядку та на умовах, визначених цією Додатковою угодою, Замовник надає право Виконавцю на проведення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, на земельній ділянці з географічними координатами ______________________________ відповідно до отриманого Виконавцем спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ________.

2. Строк користування земельною ділянкою за цією Додатковою угодою починається з моменту набрання чинності цією Додатковою угодою і закінчується в момент припинення чинності спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ________.

3. Виконавець або залучені ним особи мають право проводити на ділянці, зазначеній у пункті 1 цієї Додаткової угоди, роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від ____________ N ______, зокрема буріння свердловин, шурфування, проходку дослідних траншей (канав), будівництво дослідних кар'єрів, виконання будь-яких інших робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки.

4. Замовник зобов'язується не чинити перешкод під час проведення Виконавцем або залученими ним особами робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину на ділянці, зазначеній в пункті 1 цієї Додаткової угоди.

5. До початку проведення робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, Виконавець зобов'язується попередньо повідомити Замовнику про план розташування об'єктів геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, на місцевості.

6. Виконавець вправі вносити зміни до плану розташування об'єктів геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, на місцевості, попередньо повідомивши про такі зміни Замовнику.

7. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом виконання робіт, що проводяться відповідно до цієї Додаткової угоди. Такий контроль здійснюється не частіше одного разу на місяць (або частіше у випадку виникнення надзвичайної ситуації - пожежа, повінь тощо).

8. Виконавець, що проводить роботи відповідно до цієї Додаткової угоди, не зобов'язаний відшкодовувати Замовнику всі збитки, в тому числі неодержані доходи, що виникли до моменту підписання цієї Додаткової угоди.

9. Під час проведення робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, для визначення необхідності зняття і перенесення родючого шару ґрунту відповідно до вимог Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему від 4 січня 2005 р. N 1, Сторони керуються вимогами ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт".

10. З усіх питань, що не врегульовані цією Додатковою угодою, Сторони керуються законодавством та положеннями Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, від ___.___.20__ року.

11. Додаткова угода складена і підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

Адреси і реквізити Сторін

Замовник:

___________________________
                           (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                 М. П.

Виконавець:

_______________________________
                                 (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                    М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 988 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar