Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Додаткова угода про зміну договору купівлі-продажу
02.03.2016, 21:41


Зразок бланка (форма шаблону) додаткової угоди: 

ДОДАТКОВА УГОДА N ___
про зміну Договору

___________________________

 

N ___ від "___" ____________ 20__ р.

 

 

м. __________                                              "___" ____________ 20__ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

відповідно до ст. ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду N ___ про зміну Договору ____________________ N ___ від "___" ____________ _____ р., укладеного між ___________________________ та ___________________________, (надалі іменується "Угода") про наступне:

 

1. Сторони дійшли згоди змінити п.п. ________________ Договору _____________ N ___ від "___" ________________ ____ р. (надалі іменується "Договір"), виклавши їх у такій редакції:

1.1. "п. ________________________________________________________".

1.2. "п. ________________________________________________________".

1.3. "п. ________________________________________________________".

1.4. "п. ________________________________________________________".

2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

4. Цю Угоду складено українською мовою на ___ сторінках, у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін (у разі наявності).

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ПРОДАВЦЯ

Керівник _______________/_________/

 

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За ПОКУПЦЯ

Керівник _______________/_________/

 

м. п.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1618 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar