Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Додаток до Контракту про проходження військової служби (Приложение к Контракту о прохождении военной службы)
[ Скачать с сервера (60.0 Kb) ] 17.11.2016, 23:47


Зразок бланку (приклад шаблону) Додатку до Контракту про проходження військової служби: 

Образец бланка (пример шаблона) Приложения к Контракту о прохождении военной службы:

ДОДАТОК 3
до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України 
від 10 грудня 2008 року N 1153/2008

 

 

 

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Додаток до Контракту про проходження військової служби

Міністерство оборони України в особі ___________________________________________________
                                                                                                                               (посада, військове звання,
____________________________________________________________________________________,
                                                                       прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з одного боку, та військовослужбовець ___________________________________________________
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові,
____________________________________________________________________________________,
                                                                  число, місяць, рік народження, військове звання,
____________________________________________________________________________________,
                                                     посада, яку займає, особистий номер, ідентифікаційний номер)

з іншого боку, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України підписали цей додаток до Контракту про проходження військової служби та засвідчили таке:

1. Військовослужбовець_________________________________________________________________
                                                                                                (військове звання,
_______________________________________________________________________________________
                                                                                      прізвище, ім'я та по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби у складі підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, і добровільно бере на себе обов'язки:

проходити військову службу у складі підрозділу Збройних Сил України, що направляється до
______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування держави, до якої направляється
_____________________________________________________________________________________
військовослужбовець)

для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, протягом строку дії додатка до Контракту на умовах, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження військової служби у складі таких підрозділів, та додатком до Контракту;

сумлінно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів, службові обов'язки, добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом.

2. Міністерство оборони України зобов'язується забезпечувати військовослужбовцю
___________________________________________________________________________________:
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові) 

додержання його прав та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають статус військовослужбовців, направлених у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав, та порядок проходження військової служби, а також призначення його на військову посаду відповідно до професійної освіти, військового звання та військово-облікової спеціальності;

грошове забезпечення на час проходження військової служби у складі національного контингенту в національній валюті України та виплату винагороди в іноземній валюті:

у національній валюті (гривнях) відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

в іноземній валюті _________ за посадою, на яку він буде призначений наказом.

3. Інші умови додатку до Контракту про проходження військової служби: ______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали, домашня адреса військовослужбовця)

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

 

МП

____________ 20__ року

____________ 20__ року

4. Порядок припинення дії додатка до Контракту здійснюється відповідно до Положення про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України.

5. Умови додатку до Контракту про проходження військової служби можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

6. Військовослужбовець направляється для участі у міжнародній операції з підтримання миру і
безпеки у складі національного контингенту  на ____________________________________ місяців.
                                                                                                                                                   (словами)

7. Додаток до Контракту про проходження військової служби підписується у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

8. Не пізніше ніж за 10 днів до припинення дії додатка до Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір підписати новий додаток до Контракту або про відмову в його підписанні.

9. Підписи та адреси сторін:

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали, домашня адреса військовослужбовця)

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

 

МП

____________ 20__ року

____________ 20__ року

10. додаток до Контракту про проходження військової служби набрав чинності з ____________ року відповідно до
____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (підстава) 

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

 

МП

 

____________ 20__ року

 

11. Дію додатка до Контракту про проходження військової служби припинено ____________ 20__ року у зв'язку з
____________________________________________________________________________________
                                             (підстави припинення дії додатка до Контракту, дата виключення військовослужбовця
____________________________________________________________________________________
                                                                      зі списків особового складу, номер наказу) 

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

 

МП

 

____________ 20__ року

 

Примітка. Пункт 3 додатка до Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 845 | Загрузок: 72
Всего комментариев: 0
avatar