Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор отчуждения части в уставе ООО / Договір відчудження частини в статуті ТОВ
[ Скачать с сервера (25.0 Kb) ] 20.06.2014, 23:21


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

ДОГОВІР

про відчуження частки в статутному капіталі товариства  

 
м. ____________ "___" ____________ 20__ р.
 
ПРОДАВЕЦЬ: ___________________________________________________,
що є учасником ТОВ "__________________________________________________",
в особі директора ______________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________________________,
в особі директора ______________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, на підставі Протоколу Загальних Зборів ТОВ про погодження відчуження частки N ________ від "___" ____________ 20__ р.
уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ свою частку в ______________________________________________________________‚
                                           (назва товариства з обмеженою відповідальністю)
(далі за текстом - ТОВ), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити цю частку.
1.2. Відомості про ТОВ:
1.2.1. Фірмове найменування: ______________________________________.
1.2.2. Організаційно-правова форма: ________________________________.
1.2.3. Зареєстровано: _____________________________________________.
                                                                                           (ким, коли)
1.2.4. Свідоцтво про реєстрацію: серія ______________ N ______________.
1.2.5. Статутний фонд: ____________________________________________.
1.2.6. Місцезнаходження: __________________________________________.
1.3. Відомості про частку ПРОДАВЦЯ:
1.3.1. Розмір вкладу: ______________________________________________.
1.3.2. Склад вкладу: ______________________________________________.
1.3.3. Дата подачі вкладу: __________________________________________.
1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про подачу вкладу до Статутного фонду ТОВ N ______ від "___" ____________ 20__ р.
1.3.5. Розмір частки на момент укладення даного Договору у відповідності до балансу ТОВ за ____________ складає ___________________ грн.
1.4. ПОКУПЕЦЬ належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення даного Договору.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ  ЧАСТКИ
2.1. ПОКУПЕЦЬ після підписання даного Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке повинно бути оформлене у відповідності до Статуту ТОВ.
2.2. ПОКУПЕЦЬ вважається повноправним учасником ТОВ з моменту ___.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
За уступку частки ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЮ ______________ грн.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Термін оплати складає ___________ з моменту ____________________.
4.2. Порядок оплати: ______________________________________________.
                                                                               (поштовий, телеграфний)
4.3. Вид розрахунків: _____________________________________________.
                                                                       (готівковий, безготівковий, змішаний)
4.4. Форма розрахунків: ___________________________________________.
                                                                    (платіжне доручення, чек, вимога-доручення)
4.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін ___ ________ з моменту _____ шляхом ____________________________.
                                                                                   (телеграма з повідомленням, факс та ін.)
5. НАСЛІДКИ ВІДЧУЖЕННЯ  ЧАСТКИ ДЛЯ ПРОДАВЦЯ
5.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.2 даного Договору, ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов'язки щодо ТОВ, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ.
5.2. За настання обставин, зазначених у п. 2.2 даного Договору, ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов'язки по відношенню до інших учасників ТОВ, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ.
5.3. За настання обставин, зазначених у п. 2.2 даного Договору, Установчий договір про створення та діяльність ТОВ від "___" ____________ 20__ р. щодо ПРОДАВЦЯ вважається недіючим і всі його умови втрачають для ПРОДАВЦЯ будь-яке юридичне значення.
6. НАСЛІДКИ ВІДЧУЖЕННЯ  ЧАСТКИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
6.1. За настання обставин, зазначених у п. 2.2 даного Договору, ПОКУПЕЦЬ стає стосовно ТОВ його новим учасником.
6.2. До ПОКУПЦЯ при уступці частки ПРОДАВЦЕМ одночасно переходять усі права та обов'язки, що належать останньому на момент відчуження частки.
6.3. ПРОДАВЕЦЬ з моменту придбання частки в ТОВ зобов'язується виконувати вимоги установчих документів ТОВ, а також нести всі обов'язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства України.
7. ІНШІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
7.2. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках та зберігається у сторін.
7.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
7.4. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить оплату по даному Договору більше ніж _________ _____________, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі __________________.
7.5. Додатком до даного Договору є Протокол Загальних Зборів ТОВ про погодження відчуження частки N ________ від "___" ____________ 20__ р.
 
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Орган, що зареєстрував дану
угоду, та його місцезнаходження:
_____________________________
Дата реєстрації:________________
Порядковий номер реєстрації
у реєстрі: N ___________________
П. І. Б. реєстратора: ____________
Підпис реєстратора: ____________
                                                                                                             М. П.

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: advokat | Теги: частка в капіталі, ТОВ, ооо, відчуження, договір
Просмотров: 1272 | Загрузок: 176
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar