Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб складу
[ Скачать с сервера (78.0 Kb) ] 17.11.2016, 23:41


Зразок бланку (приклад шаблону) Контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб складу: 

Образец бланка (пример шаблона) Контракта о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины на должностях лиц состава:

ДОДАТОК 1
до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України 
від 10 грудня 2008 року N 1153/2008

 

 

 

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
на посадах осіб ___________________________ складу
         (категорія військовослужбовців)

Міністерство оборони України в особі ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, найменування військової частини,
____________________________________________________________________________________,
                                                  військове звання, прізвище, ім'я та по батькові командира (начальника)

з одного боку, та громадянин України (військовослужбовець)
____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,
____________________________________________________________________________________
                                                    рік народження, ідентифікаційний номер, а також військове звання,
____________________________________________________________________________________
                                        найменування військової посади, яку займає*, та особистий номер за наявності,
____________________________________________________________________________________,
                                                     місце проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий)

з іншого боку, перебуваючи під захистом держави і маючи усі права і свободи, закріплені Конституцією України, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин України __________________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові) 

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку Контракту, а в разі настання особливого періоду - понад установлений строк Контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 та частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

свято і неухильно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів (начальників);

дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

знати та сумлінно виконувати службові обов'язки за посадами, які займатиме протягом строку Контракту, а також особливі обов'язки, визначені статутами Збройних Сил України;

добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати підпорядкованим особовим складом, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку і майстерність, досягати позитивних результатів з бойової, мобілізаційної та фізичної підготовки;

суворо зберігати державну таємницю;

знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права;

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Міністерство оборони України зобов'язується відповідно до законодавства забезпечити належні умови для проходження військової служби громадянином України _____________________________
                                                                                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, в інших вищих навчальних закладах України, відповідних підрозділах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, навчальних закладах іноземних держав, без відриву від служби;

охорону здоров'я його та членів його сім'ї, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

надання відпочинку за виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби;

харчування за встановленими нормами військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу під час військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом із ним на нове місце проходження військової служби;

виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за вислугу років, знання та використання іноземної мови, відповідну кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок, доплат, винагород, премій;

абзац тринадцятий пункту 2 виключено

жиле приміщення йому та членам його сім'ї або виплату грошової компенсації за піднайом (найом) ним житлового приміщення;

пенсійне забезпечення, виплату одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби;

інші соціальні виплати йому та членам його сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами.

3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на _________________________________________________________________.
                                                                                                      (зазначити строк контракту словами) 

4. Сторони зобов'язуються не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку контракту повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні із зазначенням причин, передбачених нормативно-правовими актами.

5. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

6. При вирішенні питань, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються вимогами законів та інших нормативно-правових актів.

7. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

8. Інші умови Контракту**

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

__________________________________________
__________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

МП

 

____________ 20__ року

____________ 20__ року

9. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

10. Підписи сторін:

_________________________________________
_________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

__________________________________________
__________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

МП

 

____________ 20__ року

____________ 20__ року

11. Контракт набирає чинності з ____________________ 20__ року.

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

МП

 

____________ 20__ року

 

11 1. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту
_____________________________________________________________________________________
                                          (особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

11 2. Строк Контракту продовжено до _____________________________________________________
                                                                                                                  (строк, до якого продовжено дію Контракту)
__________________________________
    (посада, найменування військової частини,
військове звання, особистий підпис, прізвище
        та ініціали командира (начальника)

                                                                    МП

___ ____________ 20__ року

12. Чинність Контракту припинено ____________ 20__ року
у зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                     (підстави припинення Контракту, дата виключення військовослужбовця 
____________________________________________________________________________________
                                                                          зі списків особового складу, номер наказу) 

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

МП

 

____________ 20__ року

 

Примітка.

* При укладенні першого контракту не заповнюється.

** Пункт 8 Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2948 | Загрузок: 132
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar