Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Контракт про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб
24.06.2016, 09:51


Образец бланка, форма шаблона контракта о прохождении иностранцами и лицами без гражданства военной службы в Вооруженных Силах Украины на должностях лиц. Приложение к Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденного Указом Президента Украины от 10 июня 2016 года N 248/2016

Зразок бланка (форма шаблону) контракта про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб

ДОДАТОК
до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затвердженого Указом Президента України
від 10 червня 2016 року N 248/2016

 

 

 

 

 

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб
__________________________________ складу

                                                     Міністерство оборони України в особі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, найменування військової частини, військове звання,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                прізвище, ім'я та по батькові командира (начальника)
_____________________________________________________________________________________
з одного боку, та іноземець, особа без громадянства
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,
_____________________________________________________________________________________
                                                  рік народження, ідентифікаційний номер, а також військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                        найменування військової посади, яку займає*, та особистий
_____________________________________________________________________________________
                                                       номер за наявності, місце проживання, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                коли і ким виданий)

з іншого боку, перебуваючи під захистом держави і маючи права і свободи, закріплені Конституцією України, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства уклали цей Контракт про таке:

1. Іноземець, особа без громадянства _____________________________________________________
                                                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку Контракту відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

неухильно додержуватися Конституції України та законів України, сумлінно виконувати обов'язки військової служби;

дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

знати та сумлінно виконувати службові обов'язки за посадами, які займатиме протягом строку Контракту, а також особливі обов'язки, визначені статутами Збройних Сил України;

добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати підпорядкованим особовим складом, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку і майстерність, досягати позитивних результатів з бойової та фізичної підготовки;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яку отримано під час виконання службових обов'язків;

знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права;

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Міністерство оборони України зобов'язується забезпечувати іноземцю, особі без громадянства - військовослужбовцю _____________________________:
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, відповідних підрозділах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців;

надання йому права на охорону здоров'я та права на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

надання відпочинку за виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби;

харчування за встановленими нормами військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу під час військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом з ним на нове місце проходження військової служби за умови їх реєстрації;

виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за вислугу років, відповідну кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок, доплат, винагород, премій;

службове жиле приміщення йому та членам його сім'ї або виплату грошової компенсації за піднайом (найом) ним житлового приміщення;

виплату одноразової грошової допомоги під час звільнення з військової служби;

інші соціальні виплати йому та членам його сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами.

3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на ________________________________________________________________.
                                                                                                     (зазначити строк контракту словами)

4. Сторони зобов'язуються не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку контракту повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні із зазначенням причин, передбачених нормативно-правовими актами.

5. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

6. Під час вирішення питань, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються вимогами законів та інших нормативно-правових актів.

7. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

8. Інші умови Контракту**

Контракт укладається зі встановленням випробувального строку два місяці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали іноземця, особи без громадянства)
 
 
____________ 20__ року

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)
М. П.
____________ 20__ року

9. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

10. Підписи сторін:

_________________________________________
_________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали іноземця, особи без громадянства)
 

М. П.

____________ 20__ року

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

____________ 20__ року

11. Контракт набирає чинності з ____________ 20__ року.

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

____________ 20__ року

 

12. Чинність Контракту припинено ____________ 20__ року у зв'язку з _____________________________________________________________________________________
                                                                      (підстави припинення Контракту, дата виключення
_____________________________________________________________________________________
                                                        військовослужбовця зі списків особового складу, номер наказу)

_________________________________________
_________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

____________ 20__ року

 

Примітка.

____________
* Під час укладення першого контракту не заповнюється.

** Пункт 8 Контракту заповнюється для встановлення випробувального терміну, а також в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 989 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar