Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу
[ Скачать с сервера (72.0 Kb) ] 17.11.2016, 23:44


Зразок бланку (приклад шаблону) Контракту про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу: 

Образец бланка (пример шаблона) Контракта о прохождении военной службы (обучения) в Вооруженных Силах Украины курсантами высшего военного учебного заведения, военного учебного подразделения высшего учебного заведения:

ДОДАТОК 2
до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року N 1153/2008

 

 

 

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу

Міністерство оборони України в особі ___________________________________________________
                                                                                                               (посада, найменування закладу (підрозділу)
____________________________________________________________________________________,
                                            військове звання, прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу (підрозділу)

яка надалі іменується "керівник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу", з одного боку, та громадянин
____________________________________________________________________________________
                                                                    (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                      число, місяць, рік народження, домашня адреса, серія і номер
____________________________________________________________________________________
                                            паспорта (посвідчення особи), коли і ким виданий, ідентифікаційний номер)

який надалі іменується "курсант", з іншого боку, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України уклали цей Контракт про таке:

1. Курсант ___________________________________________________________________

                                                                                      (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють порядок проходження військової служби (навчання), і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу (навчання) у
____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування вищого військового навчального закладу,
____________________________________________________________________________________
                                                     військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) 

протягом строку Контракту відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулюють порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

мати позитивні результати навчання, наполегливо оволодівати знаннями, необхідними для майбутньої військової служби на посаді офіцера;

сумлінно виконувати вимоги статутів Збройних Сил України, накази командирів, свої службові обов'язки, добре володіти довіреною військовою технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом;

продовжувати подальше проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу протягом не менше п'яти років після закінчення навчання;

відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов'язані з утриманням у вищому навчальному закладі, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого навчального закладу у випадках, визначених частиною десятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Керівник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу зобов'язується забезпечити курсантові ___________________________________:
                                                                                                                                           (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законодавством, які визначають статус курсанта та порядок проходження військової служби (навчання);

необхідні для навчання умови, визначені наказами Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України, статутом вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу та іншими актами, а також фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

3. Інші умови Контракту: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали курсанта)

________________________________________
(посада, найменування закладу (підрозділу), військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

МП

____________ 20__ року

____________ 20__ року

4. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

5. Контракт укладено на час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

6. Контракт укладається у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі курсанта, другий - у курсанта.

7. Підписи сторін:

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

(особистий підпис, військове звання, прізвище та ініціали курсанта)

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

МП

____________ 20__ року

____________ 20__ року

8. Контракт набрав чинності з ____________ року відповідно до
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (підстава) 

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

МП

 

____________ 20__ року

 

8 1. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту
_____________________________________________________________________________________
                                                  (особистий підпис, військове звання, прізвище та ініціали курсанта)

9. Чинність Контракту припинено ____________ 20__ року
у зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                       (підстави для припинення Контракту, дата виключення курсанта)
____________________________________________________________________________________
                                                    зі списків особового складу навчального закладу, номер наказу) 

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу) 

 

МП

 

____________ 20__ року

 

Примітка. Пункт 3 Контракту заповнюється в разі прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству. 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1270 | Загрузок: 76
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar